Valdemarsvik
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Valdemarsvik: Turismen i ett nötskal

ikon: star 16 400
21 %
ikon: sweden 11 800
8 %
ikon: foreign 4 500
588 %
ikon: star 7 200
24 %
ikon: sweden 5 300
4 %
ikon: foreign 1 900
461 %
Genomsnittliga priser:
Natt
224,50 SEK
13,40 SEK
Rum
3 072,00 SEK
145,90 SEK
RevPAR
1 321,50 SEK
289,50 SEK
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 90
1 %
ikon: bed 250
1 %
ikon: room 43 %
22 %
ikon: bed 212 %
21 %

Registrerade gästnätter ökade med 21 procent

Under augusti 2021 upptecknades 16 400 registrerade gästnätter i Valdemarsvik (+21,2 %), var av 11 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 590 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 21 procent i jämförelse med augusti förra året.

1 100 rum (+21,0 %) bokades av fritidsresenärer och 70 rum (+61,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 56 600 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 8 700 för utländska besökare i Valdemarsvik, de vill säga sammanlagt 65 300 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Valdemarsvik av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,3 %.

7 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 24 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 73,2 procent inhemska och 26,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Valdemarsvik i genomsnitt 2,2 nätter (-0,1) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,43).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 3,7 miljoner SEK (+824 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 3 100 SEK 5,0 % 2 700 SEK
Revpar (Registrerade) 1 300 SEK 28,1 % 840 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 220 SEK 6,4 % 220 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
90 rum (+1)
250 bäddar (+2)

Rumsbeläggning 43,0 % (+7,8)
Osålda rum 51
Bädd beläggning 211,5 % (+36)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa