Valdemarsvik
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Valdemarsvik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 200
ikon: sweden 1 100
ikon: foreign 72
Topp 3:
Tyskland
17
Danmark
11
Indien
9,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 370
ikon: sweden 360
ikon: foreign 13
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 226 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
189,40 SEK
Rum
920,70 SEK
RevPAR
147,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
50 %
ikon: room 62
ikon: bed 151
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,16
ikon: bed 0,31

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 200 bäddnätter i Valdemarsvik, av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 72 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (17 nights).

79 rooms bokades av fritidsresenärer och 166 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Valdemarsvik av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

370 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 96,5 procent inhemska och 3,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Valdemarsvik i genomsnitt 3,2 nätter och utländska besökare 5,5 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 226 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 226 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 189 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 147 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
62 rum
151 bäddar

Rumsbeläggning 16,0 %
Osålda rum 52
Bädd beläggning 30,5 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "valdemarsvik + nyckelord"

Google söker efter "valdemarsvik" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa