Valdemarsvik
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Valdemarsvik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 960
ikon: sweden 920
ikon: foreign 40
Topp 3:
Tyskland
14
Danmark
7,0
Indien
5,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 350
ikon: sweden 340
ikon: foreign 8,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 243 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
254,10 SEK
Rum
1 050,60 SEK
RevPAR
160,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
100 %
ikon: room 62
ikon: bed 151

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

960 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 960 bäddnätter i Valdemarsvik, av vilka 920 nätter nyttjades av inhemska besökare och 40 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (14 nights).

164 rooms bokades av fritidsresenärer och 67 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Valdemarsvik av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

350 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 97,7 procent inhemska och 2,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Valdemarsvik i genomsnitt 2,7 nätter och utländska besökare 5,0 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 243 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 243 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 250 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 160 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+3)
62 rum
151 bäddar

Rumsbeläggning 15,2 %
Osålda rum 53
Bädd beläggning 24,7 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "valdemarsvik + nyckelord"

Google söker efter "valdemarsvik" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa