Valdemarsvik
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Valdemarsvik: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 600
12 %
ikon: sweden 5 700
0 %
ikon: foreign 970
238 %
Topp 3:
Nederländerna
310
2 458 %
Tyskland
270
161 %
Polen
132
136 %
ikon: star 2 900
14 %
ikon: sweden 2 500
1 %
ikon: foreign 420
340 %
Genomsnittliga priser:
Natt
222,40 SEK
41,20 SEK
Rum
2 998,60 SEK
359,10 SEK
RevPAR
579,30 SEK
179,00 SEK
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 90
0 %
ikon: bed 250
0 %
ikon: room 19 %
27 %
ikon: bed 91 %
16 %

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent

Under maj 2022 upptecknades 6 600 registrerade gästnätter i Valdemarsvik (+11,5 %), var av 5 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 970 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med mindre än en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 240 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Nederländerna (310 nights).

270 rum (-9,4 %) bokades av fritidsresenärer och 220 rum (+103,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 11 100 registrerade gästnätter (+3,3 %) för inhemska besökare och 1 400 (+245,9 %) för utländska besökare i Valdemarsvik, de vill säga sammanlagt 12 500 (+12,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 5,4 miljoner registrerade gästnätter (+64,2 %) registrerades i hela landet, var av 4,4 miljoner nätter (+46,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 993 000 nätter (+241,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Valdemarsvik av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

2 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 85,8 procent inhemska och 14,2 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Valdemarsvik i genomsnitt 2,2 nätter (-0,02) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,69).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 1,5 miljoner SEK (+399 000).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 2,7 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 629 000 SEK i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 3 000 SEK 13,6 % 2 000 SEK 22,4 %
Revpar (Registrerade) 580 SEK 44,7 % 380 SEK 49,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 220 SEK 22,8 % 210 SEK 16,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
90 rum (+0)
250 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 19,3 % (+4,2)
Osålda rum 73
Bädd beläggning 91,4 % (+13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa