Valdemarsvik
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Valdemarsvik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 800
ikon: sweden 1 500
ikon: foreign 310
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 930
ikon: sweden 770
ikon: foreign 160
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 549 000
Genomsnittliga priser:
Natt
298,80 SEK
Rum
1 953,20 SEK
RevPAR
309,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 80
0 %
ikon: bed 210
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 800 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 1 800 bäddnätter i Valdemarsvik, av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 310 av utländska besökare.

97 rooms bokades av fritidsresenärer och 184 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Valdemarsvik av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

930 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 82,8 procent inhemska och 17,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Valdemarsvik i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 2,0 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 549 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 549 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 000 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 310 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
80 rum (+0)
210 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 15,8 %
Osålda rum 67
Bädd beläggning 35,9 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa