Valdemarsvik
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Valdemarsvik: Turismen i ett nötskal

ikon: star 27 800
10 %
ikon: sweden 24 700
1 %
ikon: foreign 3 100
294 %
Topp 3:
Tyskland
1 500
268 %
Nederländerna
680
233 %
Schweiz
300
417 %
ikon: star 12 500
22 %
ikon: sweden 11 000
9 %
ikon: foreign 1 500
609 %
Genomsnittliga priser:
Natt
221,20 SEK
19,20 SEK
Rum
3 204,30 SEK
36,70 SEK
RevPAR
2 208,60 SEK
354,50 SEK
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 90
1 %
ikon: bed 250
1 %
ikon: room 69 %
18 %
ikon: bed 359 %
9 %

Registrerade gästnätter ökade med 10 procent

Under juli 2021 upptecknades 27 800 registrerade gästnätter i Valdemarsvik (+9,9 %), var av 24 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 290 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 10 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 500 nights).

1 900 rum (+18,4 %) bokades av fritidsresenärer och 17 rum (+132,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 44 800 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 4 200 för utländska besökare i Valdemarsvik, de vill säga sammanlagt 48 900 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Valdemarsvik av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,2 %.

12 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 22 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 88,0 procent inhemska och 12,0 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Valdemarsvik i genomsnitt 2,2 nätter (-0,19) och utländska besökare 2,1 nätter (-1,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,2 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 6,2 miljoner SEK (+1,0 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 3 200 SEK 1,2 % 2 600 SEK
Revpar (Registrerade) 2 200 SEK 19,1 % 750 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 220 SEK 9,5 % 210 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
90 rum (+1)
250 bäddar (+2)

Rumsbeläggning 68,9 % (+10)
Osålda rum 28
Bädd beläggning 359,3 % (+30)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa