Valdemarsvik
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Valdemarsvik: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 600
6 %
ikon: sweden 1 900
15 %
ikon: foreign 730
179 %
Topp 3:
Tyskland
360
241 %
Nederländerna
78
123 %
Österrike
54
1 250 %
ikon: star 1 500
18 %
ikon: sweden 1 200
5 %
ikon: foreign 290
128 %
Genomsnittliga priser:
Natt
313,30 SEK
40,90 SEK
Rum
1 571,60 SEK
318,70 SEK
RevPAR
322,10 SEK
68,60 SEK
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 90
1 %
ikon: bed 250
1 %
ikon: room 20 %
1 %
ikon: bed 36 %
4 %

Registrerade gästnätter ökade med sex procent

Under september 2021 upptecknades 2 600 registrerade gästnätter i Valdemarsvik (+5,5 %), var av 1 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 730 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 179 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med sex procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (360 nights).

470 rum (+9,7 %) bokades av fritidsresenärer och 51 rum (+42,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 58 400 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 9 500 för utländska besökare i Valdemarsvik, de vill säga sammanlagt 67 900 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,1 miljoner registrerade gästnätter (+30,6 %) registrerades i hela landet, var av 3,4 miljoner nätter (+24,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 723 000 nätter (+65,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Valdemarsvik av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

1 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 80,4 procent inhemska och 19,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Valdemarsvik i genomsnitt 1,6 nätter (-0,38) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,47).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 820 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 820 000 SEK (-58 600).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK -16,9 % 2 600 SEK
Revpar (Registrerade) 320 SEK -17,6 % 770 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 310 SEK -11,6 % 220 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
90 rum (+1)
250 bäddar (+2)

Rumsbeläggning 20,5 % (-0,17)
Osålda rum 72
Bädd beläggning 36,1 % (-1,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa