Vänersborg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vänersborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 700
3 %
ikon: sweden 9 700
3 %
ikon: foreign 1 900
43 %
Topp 3:
Norge
510
95 %
Tyskland
320
0 %
Förenta Staterna
134
483 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 200
6 %
ikon: sweden 4 800
4 %
ikon: foreign 1 400
67 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,3 milj. SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
372,30 SEK
13,80 SEK
Rum
714,30 SEK
71,60 SEK
RevPAR
369,40 SEK
69,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 400
28 %
ikon: bed 910
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 12,0 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 124 mm
45 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under september 2019 registrerades 11 700 bäddnätter i Vänersborg (+2,8 %), av vilka 9 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 43 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (510 nights).

3 200 rooms (+3,6 %) bokades av fritidsresenärer och 2 900 rooms (+38,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 144 000 bäddnätter (+48,9 %) för inhemska besökare och 31 900 (+41,2 %) för utlänningar i Vänersborg, sammanlagt 176 000 (+47,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vänersborg av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

6 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 77,7 procent inhemska och 22,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vänersborg i genomsnitt 2,0 nätter (+0,03) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,23).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,3 miljoner SEK (+276 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 45,9 miljoner SEK och den ökade med 14,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 710 SEK -9,1 % 900 SEK 17,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK 3,8 % 260 SEK -0,1 %
Revpar (Registrerade) 370 SEK -15,9 %  430 SEK 16,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
400 rum (+88)
910 bäddar (+37)

Rumsbeläggning 51,7 % (-4,1)
Osålda rum 193
Bädd beläggning 43,0 % (-0,54)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vänersborg + nyckelord"

Google söker efter "vänersborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,6/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa