Vänersborg
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Vänersborg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 43 200
36 %
ikon: sweden 40 100
28 %
ikon: foreign 3 100
442 %
Topp 3:
Tyskland
880
1 002 %
Norge
500
1 281 %
Danmark
460
1 374 %
ikon: star 18 000
43 %
ikon: sweden 16 200
32 %
ikon: foreign 1 800
456 %
Genomsnittliga priser:
Natt
271,40 SEK
10,40 SEK
Rum
1 708,30 SEK
220,70 SEK
RevPAR
1 081,80 SEK
242,80 SEK
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 340
1 %
ikon: bed 800
1 %
ikon: room 63 %
46 %
ikon: bed 178 %
31 %
ikon: temperatur 19,3 °C
4,5 °C
ikon: nederbörd 140 mm
14 mm

Registrerade gästnätter ökade med 36 procent

Under juli 2021 upptecknades 43 200 registrerade gästnätter i Vänersborg (+35,6 %), var av 40 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 28 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 440 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 36 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (880 nights).

5 500 rum (+58,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rum (+64,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 94 100 registrerade gästnätter (+14,7 %) för inhemska besökare och 5 000 (+19,8 %) för utländska besökare i Vänersborg, de vill säga sammanlagt 99 200 (+14,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vänersborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,2 %.

18 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 43 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,0 procent inhemska och 10,0 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vänersborg i genomsnitt 2,5 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,04).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 11,7 miljoner SEK (+3,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 26,7 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 13 800 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK -11,4 % 1 100 SEK -11,1 %
Revpar (Registrerade) 1 100 SEK 28,9 % 340 SEK -5,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK 4,0 % 270 SEK -12,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
340 rum (+3)
800 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 63,3 % (+20)
Osålda rum 125
Bädd beläggning 178,2 % (+43)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,92/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa