Vänersborg
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vänersborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 600
58 %
ikon: sweden 6 400
63 %
ikon: foreign 1 200
35 %
Topp 3:
Norge
370
95 %
Tyskland
120
13 %
Danmark
102
73 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 200
49 %
ikon: sweden 3 500
56 %
ikon: foreign 670
21 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,3 milj. SEK
117 %
Genomsnittliga priser:
Natt
435,10 SEK
117,90 SEK
Rum
950,60 SEK
73,60 SEK
RevPAR
312,80 SEK
121,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 390
24 %
ikon: bed 870
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,9 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 76 mm
37 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 58 procent

Under december 2019 registrerades 7 600 bäddnätter i Vänersborg (+58,1 %), av vilka 6 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 63 procent och utländska bäddnätter ökade med 35 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 58 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (370 nights).

1 700 rooms (+180,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rooms (+54,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 169 000 bäddnätter (+42,2 %) för inhemska besökare och 35 800 (+44,7 %) för utlänningar i Vänersborg, sammanlagt 205 000 (+42,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vänersborg av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

4 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 49 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,0 procent inhemska och 16,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vänersborg i genomsnitt 1,8 nätter (+0,08) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,18).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 3,3 miljoner SEK (+1,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 59,3 miljoner SEK och den ökade med 16,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK 8,4 % 890 SEK 10,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK 37,1 % 290 SEK -3,2 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK 63,2 % 420 SEK 9,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
390 rum (+75)
870 bäddar (+37)

Rumsbeläggning 32,9 % (+11)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 31,1 % (+9,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vänersborg + nyckelord"

Google söker efter "vänersborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,07/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa