Vänersborg
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Vänersborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 800
36 %
ikon: sweden 7 500
32 %
ikon: foreign 1 300
71 %
Topp 3:
Norge
350
42 %
Danmark
210
177 %
Tyskland
144
235 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 600
58 %
ikon: sweden 3 800
55 %
ikon: foreign 760
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,7 milj. SEK
74 %
Genomsnittliga priser:
Natt
420,60 SEK
92,60 SEK
Rum
988,50 SEK
359,50 SEK
RevPAR
329,70 SEK
127,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 390
2 %
ikon: bed 870
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 33 %
4 %
ikon: bed 35 %
26 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,9 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 133 mm
50 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 36 procent

Under februari 2020 registrerades 8 800 bäddnätter i Vänersborg (+36,1 %), av vilka 7 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 32 procent och utländska bäddnätter ökade med 71 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 36 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (350 nights).

1 700 rooms (+11,0 %) bokades av fritidsresenärer och 2 000 rooms (+11,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 15 700 bäddnätter (+26,8 %) för inhemska besökare och 2 500 (+46,7 %) för utlänningar i Vänersborg, sammanlagt 18 200 (+29,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vänersborg av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 58 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,4 procent inhemska och 16,6 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vänersborg i genomsnitt 2,0 nätter (-0,35) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 3,7 miljoner SEK (+1,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 8,0 miljoner SEK och den ökade med 2,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK 57,2 % 990 SEK 44,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK 28,2 % 440 SEK 19,8 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK 62,8 % 350 SEK 47,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
390 rum (+7)
870 bäddar (+15)

Rumsbeläggning 33,4 % (+1,2)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 34,8 % (+7,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vänersborg + nyckelord"

Google söker efter "vänersborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,34/10 (-0,26).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa