Vänersborg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Vänersborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 900
29 %
ikon: sweden 6 400
23 %
ikon: foreign 500
64 %
Topp 3:
Norge
154
58 %
Tyskland
102
2 %
Danmark
50
79 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 700
39 %
ikon: sweden 2 400
29 %
ikon: foreign 300
72 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj. SEK
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
375,50 SEK
108,30 SEK
Rum
923,50 SEK
380,70 SEK
RevPAR
215,20 SEK
11,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 400
2 %
ikon: bed 920
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 23 %
44 %
ikon: bed 25 %
33 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,2 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 70 mm
19 mm

6 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 upptecknades 6 900 registrerade bäddnätter i Vänersborg (-28,6 %), av vilka 6 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 500 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 23 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 64 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 29 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Norge (154 nights).

1 400 rooms (-49,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (-30,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars upptecknades 22 100 registrerade bäddnätter (+6,9 %) för inhemska besökare och 3 000 (-2,5 %) för utlänningar i Vänersborg, sammanlagt 25 100 (+5,7 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner registrerade bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vänersborg av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 39 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 88,8 procent inhemska och 11,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vänersborg i genomsnitt 2,7 nätter (+0,23) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,36).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,6 miljoner SEK (+8 800).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 10,6 miljoner SEK och den ökade med 2,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK 70,1 % 970 SEK 54,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK 40,5 % 420 SEK 29,4 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK -5,2 % 300 SEK 29,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
400 rum (+7)
920 bäddar (+17)

Rumsbeläggning 23,3 % (-19)
Osålda rum 310
Bädd beläggning 25,0 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vänersborg + nyckelord"

Google söker efter "vänersborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i mars var 8,02/10 (-0,57).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa