Vänersborg
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Vänersborg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 31 900
43 %
ikon: sweden 31 300
26 %
ikon: foreign 580
96 %
ikon: star 12 600
44 %
ikon: sweden 12 300
29 %
ikon: foreign 320
94 %
Genomsnittliga priser:
Natt
260,90 SEK
39,60 SEK
Rum
1 929,00 SEK
555,60 SEK
RevPAR
839,00 SEK
167,90 SEK
ikon: establishment 11
15 %
ikon: room 340
15 %
ikon: bed 800
12 %
ikon: room 43 %
41 %
ikon: bed 136 %
32 %
ikon: temperatur 14,8 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 126 mm
80 mm

31 900 registrerade gästnätter

Under juli 2020 upptecknades 31 900 registrerade gästnätter i Vänersborg (-42,7 %), var av 31 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 580 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 26 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 96 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 43 procent i jämförelse med juli förra året.

3 500 rum (-54,1 %) bokades av fritidsresenärer och 840 rum (-39,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 82 100 registrerade gästnätter (-24,9 %) för inhemska besökare och 4 200 (-82,8 %) för utländska besökare i Vänersborg, de vill säga sammanlagt 86 300 (-35,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 9,4 miljoner registrerade gästnätter (-30,9 %) registrerades i hela landet, var av 8,8 miljoner nätter (-5,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 551 000 nätter (-86,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vänersborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,1 %.

12 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 44 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vänersborg i genomsnitt 2,5 nätter (+0,08) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,67).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 8,3 miljoner SEK (-4,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 26,7 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 7,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 900 SEK 40,5 % 1 300 SEK 39,8 %
Revpar (Registrerade) 840 SEK -16,7 % 350 SEK -15,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK 17,9 % 310 SEK 20,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-2)
340 rum (-60)
800 bäddar (-111)

Rumsbeläggning 43,5 % (-30)
Osålda rum 192
Bädd beläggning 135,7 % (-63)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 7,72/10 (-0,43).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa