Vänersborg
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Vänersborg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 17 900
30 %
ikon: sweden 17 000
26 %
ikon: foreign 940
283 %
ikon: star 7 400
39 %
ikon: sweden 6 900
32 %
ikon: foreign 540
352 %
Genomsnittliga priser:
Natt
273,60 SEK
9,00 SEK
Rum
1 401,70 SEK
282,40 SEK
RevPAR
467,20 SEK
81,10 SEK
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 340
1 %
ikon: bed 800
1 %
ikon: room 33 %
45 %
ikon: bed 76 %
30 %
ikon: temperatur 16,8 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 6 mm
143 mm

Registrerade gästnätter ökade med 30 procent

Under juni 2021 upptecknades 17 900 registrerade gästnätter i Vänersborg (+30,2 %), var av 17 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 940 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 26 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 280 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 30 procent i jämförelse med juni förra året.

2 300 rum (+48,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rum (+57,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 54 100 registrerade gästnätter (+6,4 %) för inhemska besökare och 1 900 (-47,9 %) för utländska besökare i Vänersborg, de vill säga sammanlagt 55 900 (+2,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,9 miljoner registrerade gästnätter (+34,3 %) registrerades i hela landet, var av 4,5 miljoner nätter (+31,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 456 000 nätter (+76,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vänersborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,2 %.

7 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 39 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,7 procent inhemska och 7,3 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vänersborg i genomsnitt 2,5 nätter (-0,13) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,31).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 4,9 miljoner SEK (+1,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 15,0 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 3,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK -16,8 % 920 SEK -17,4 %
Revpar (Registrerade) 470 SEK 21,0 % 220 SEK -19,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK -3,2 % 270 SEK -20,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
340 rum (+3)
800 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 33,3 % (+10)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 76,2 % (+18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,92/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa