Vänersborg
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Vänersborg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 28 400
29 %
ikon: sweden 25 400
20 %
ikon: foreign 3 000
254 %
ikon: star 12 400
45 %
ikon: sweden 10 800
33 %
ikon: foreign 1 600
242 %
Genomsnittliga priser:
Natt
282,60 SEK
46,90 SEK
Rum
1 484,50 SEK
41,40 SEK
RevPAR
742,00 SEK
221,40 SEK
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 340
1 %
ikon: bed 800
1 %
ikon: room 50 %
39 %
ikon: bed 117 %
26 %
ikon: temperatur 15,2 °C
2,1 °C
ikon: nederbörd 112 mm
79 mm

Registrerade gästnätter ökade med 29 procent

Under augusti 2021 upptecknades 28 400 registrerade gästnätter i Vänersborg (+29,1 %), var av 25 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 20 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 250 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 29 procent i jämförelse med augusti förra året.

3 900 rum (+50,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rum (+50,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 120 000 registrerade gästnätter (+15,8 %) för inhemska besökare och 8 000 (+59,3 %) för utländska besökare i Vänersborg, de vill säga sammanlagt 128 000 (+17,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vänersborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,2 %.

12 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 45 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 86,9 procent inhemska och 13,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vänersborg i genomsnitt 2,4 nätter (-0,26) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,06).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 8,0 miljoner SEK (+2,8 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 34,7 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 2,9 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 2,9 % 1 200 SEK -8,0 %
Revpar (Registrerade) 740 SEK 42,5 % 380 SEK 2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK 19,9 % 270 SEK -7,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
340 rum (+3)
800 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 50,0 % (+14)
Osålda rum 171
Bädd beläggning 117,1 % (+24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,92/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa