Vansbro
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vansbro: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 500
22 %
ikon: sweden 1 400
27 %
ikon: foreign 76
34 %
Topp 3:
Norge
16
6 %
Tyskland
16
6 %
Österrike
8,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 640
2 %
ikon: sweden 610
3 %
ikon: foreign 35
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 794 000
55 %
Genomsnittliga priser:
Natt
536,10 SEK
115,50 SEK
Rum
937,30 SEK
28,30 SEK
RevPAR
280,50 SEK
35,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 96
71 %
ikon: bed 260
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent

Under september 2019 registrerades 1 500 bäddnätter i Vansbro (+21,7 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 76 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 27 procent och utländska bäddnätter minskade med 34 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (16 nights).

770 rooms (+84,0 %) bokades av fritidsresenärer och 74 rooms (-32,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 25 500 bäddnätter (+33,8 %) för inhemska besökare och 3 300 (+44,9 %) för utlänningar i Vansbro, sammanlagt 28 800 (+35,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vansbro av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

640 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vansbro i genomsnitt 2,3 nätter (+0,44) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,57).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 794 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 794 000 SEK (+282 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 9,0 miljoner SEK och den ökade med 2,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK -2,9 % 1 200 SEK 5,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK 27,5 %  310 SEK 3,2 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK -11,3 %  350 SEK -21,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
96 rum (+40)
260 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 29,9 % (-2,8)
Osålda rum 67
Bädd beläggning 19,7 % (+2,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa