Vansbro
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vansbro: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 950
1 %
ikon: sweden 840
4 %
ikon: foreign 105
52 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 410
25 %
ikon: sweden 390
22 %
ikon: foreign 19
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 575 000 SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
607,10 SEK
54,50 SEK
Rum
1 021,20 SEK
12,80 SEK
RevPAR
226,20 SEK
5,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 87
9 %
ikon: bed 260
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
1 %
ikon: bed 0,12
10 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under mars 2020 registrerades 950 bäddnätter i Vansbro (+0,5 %), av vilka 840 nätter nyttjades av inhemska besökare och 105 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter ökade med 52 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets mars.

480 rooms (-10,2 %) bokades av fritidsresenärer och 86 rooms (-1,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 200 bäddnätter (+16,6 %) för inhemska besökare och 370 (+103,8 %) för utlänningar i Vansbro, sammanlagt 3 600 (+22,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vansbro av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

410 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 25 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,3 procent inhemska och 4,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vansbro i genomsnitt 2,2 nätter (+0,42) och utländska besökare 5,5 nätter (+3,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 575 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 575 000 SEK (-48 300).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,1 miljoner SEK och den ökade med 113 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 1,3 % 1 100 SEK 7,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 610 SEK -8,2 % 590 SEK -13,5 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK 2,3 % 290 SEK 22,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
87 rum (-9)
260 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 22,1 % (+0,23)
Osålda rum 68
Bädd beläggning 12,3 % (-1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vansbro + nyckelord"

Google söker efter "vansbro" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa