Vansbro
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Vansbro: Turismen i ett nötskal

ikon: star 8 100
19 %
ikon: sweden 7 200
9 %
ikon: foreign 850
381 %
Topp 3:
Nederländerna
240
1 014 %
Tyskland
200
580 %
Danmark
144
153 %
ikon: star 3 200
20 %
ikon: sweden 2 800
8 %
ikon: foreign 400
523 %
Genomsnittliga priser:
Natt
153,80 SEK
36,80 SEK
Rum
1 313,70 SEK
257,60 SEK
RevPAR
465,20 SEK
58,40 SEK
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 90
3 %
ikon: bed 260
2 %
ikon: room 35 %
6 %
ikon: bed 113 %
18 %

Registrerade gästnätter ökade med 19 procent

Under juli 2021 upptecknades 8 100 registrerade gästnätter i Vansbro (+19,1 %), var av 7 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 850 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 380 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 19 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Nederländerna (240 nights).

890 rum (+25,5 %) bokades av fritidsresenärer och 53 rum (-52,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 16 000 registrerade gästnätter (+7,2 %) för inhemska besökare och 1 800 (+148,7 %) för utländska besökare i Vansbro, de vill säga sammanlagt 17 800 (+13,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vansbro av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

3 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 20 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 87,7 procent inhemska och 12,3 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vansbro i genomsnitt 2,5 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,63).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 1,2 miljoner SEK (-49 900).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 4,6 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 261 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -16,4 % 980 SEK -19,7 %
Revpar (Registrerade) 470 SEK -11,2 % 260 SEK -9,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 154 SEK -19,3 % 260 SEK -16,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
90 rum (+3)
260 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 35,4 % (+2,1)
Osålda rum 58
Bädd beläggning 113,0 % (+17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa