Vansbro
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vansbro: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 860
60 %
ikon: sweden 830
65 %
ikon: foreign 29
12 %
Topp 3:
Norge
9,0
50 %
Danmark
4,0
71 %
Tyskland
3,0
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 410
47 %
ikon: sweden 400
49 %
ikon: foreign 14
0 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 562 000 SEK
69 %
Genomsnittliga priser:
Natt
653,20 SEK
34,00 SEK
Rum
972,00 SEK
40,60 SEK
RevPAR
196,60 SEK
26,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 96
71 %
ikon: bed 260
37 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 60 procent

Under december 2019 registrerades 860 bäddnätter i Vansbro (+59,9 %), av vilka 830 nätter nyttjades av inhemska besökare och 29 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 65 procent och utländska bäddnätter minskade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 60 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (9,0 nights).

410 rooms (+61,7 %) bokades av fritidsresenärer och 164 rooms (+124,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 28 300 bäddnätter (+33,1 %) för inhemska besökare och 3 400 (+44,2 %) för utlänningar i Vansbro, sammanlagt 31 700 (+34,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vansbro av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

410 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 47 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,6 procent inhemska och 3,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vansbro i genomsnitt 2,1 nätter (+0,2) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,29).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 562 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 562 000 SEK (+229 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 11,0 miljoner SEK och den ökade med 3,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -4,0 % 1 100 SEK 4,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 5,5 % 350 SEK 3,5 %
Revpar (Registrerade) 197 SEK -11,8 % 320 SEK -21,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
96 rum (+40)
260 bäddar (+69)

Rumsbeläggning 20,2 % (-1,8)
Osålda rum 77
Bädd beläggning 12,0 % (+0,23)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vansbro + nyckelord"

Google söker efter "vansbro" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa