Vanda
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vanda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 90 800
3 %
ikon: finland 58 400
2 %
ikon: foreign 32 400
5 %
Topp 3:
Kina
5 500
69 %
Ryssland
3 200
7 %
Sverige
2 200
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 63 700
3 %
ikon: finland 40 400
3 %
ikon: foreign 23 300
2 %
Topp 3:
Kina
4 400
66 %
Ryssland
2 400
6 %
Förenta Staterna
1 600
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,2 milj. €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
67,80 €
1,70 €
Rum
100,30 €
0,20 €
RevPAR
64,70 €
2,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 3 200
5 %
ikon: bed 6 100
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,64
3 %
ikon: bed 0,5
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,9 °C
8,1 °C
ikon: nederbörd 61 mm
1 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under januari 2020 registrerades 90 800 bäddnätter i Vanda (+3,0 %), av vilka 58 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 32 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (5 500 nights).

42 900 nights (-1,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 48 000 nights (+7,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,4 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vanda av det totala antalet bäddnätter var 5,4 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,1 % och utländska bäddnätter 4,5 %.

63 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 63,4 procent inhemska och 36,6 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vanda i genomsnitt 1,4 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,4 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 6,2 miljoner euro (+32 800).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € -0,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 68 € -2,4 %
Revpar (Registrerade) 65 € -3,4 %

Taxfree-försäljning +11,3 %

Taxfree-försäljning ökade med 11 procent från föregående år.

(Ryssar +13,3 %, Kineser -1,5 %, Japaner +14,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
3 200 rum (+147)
6 100 bäddar (+310)

Rumsbeläggning 64,5 % (-2,1)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 49,9 % (-0,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vantaa + nyckelord"

Google söker efter "vantaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,41/10 (-0,04).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa