Vanda
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vanda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 117 000
11 %
ikon: finland 66 200
13 %
ikon: foreign 50 400
9 %
Topp 3:
Kina
16 000
48 %
Ryssland
3 300
13 %
Förenta Staterna
3 000
6 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 82 700
14 %
ikon: finland 44 200
16 %
ikon: foreign 38 400
12 %
Topp 3:
Kina
14 000
54 %
Ryssland
2 700
12 %
Förenta Staterna
2 400
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,0 milj.
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,20 €
2,00 €
Rum
96,10 €
5,70 €
RevPAR
69,70 €
4,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 3 300
8 %
ikon: bed 6 200
8 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 20 %
Ryssland
19 %
Japan
24 %
Kina
26 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,8 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 106 mm
42 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent

Under augusti 2019 registrerades 117 000 bäddnätter i Vanda (+11,0 %), av vilka 66 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 50 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 13 procent och utländska bäddnätter ökade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (16 000 nights).

65 500 nights (+56,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 51 200 nights (-18,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 534 000 bed nights (+16,7 %) för inhemska besökare och 297 000 (+2,7 %) för utlänningar i Vanda, sammanlagt 830 000 (+11,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,8 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vanda av det totala antalet bäddnätter var 4,8 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,1 % och utländska bäddnätter 6,4 %.

82 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 53,5 procent inhemska och 46,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vanda i genomsnitt 1,5 nätter (-0,05) och utländska besökare 1,3 nätter (-0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,0 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 7,0 miljoner euro (+912 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 53,4 miljoner euro och den ökade med 5,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 96 € 6,3 % 101 € 3,4 %
Revpar (Registrerade) 70 € 6,5 % 69 € -0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 3,5 % 64 € 0,9 %

Taxfree-försäljning +20,3 %

Taxfree-försäljning ökade med 20 procent från föregående år.

(Ryssar +18,9 %, Kineser +25,9 %, Japaner +23,8 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+1)
3 300 rum (+240)
6 200 bäddar (+470)

Rumsbeläggning 72,5 % (+0,1)
Osålda rum 890
Bädd beläggning 60,6 % (+1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,53/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa