Vanda
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vanda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 100 000
11 %
ikon: finland 68 000
13 %
ikon: foreign 32 100
7 %
Topp 3:
Kina
4 200
107 %
Tyskland
2 600
28 %
Sverige
2 300
10 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 69 300
9 %
ikon: finland 47 000
13 %
ikon: foreign 22 200
0 %
Topp 3:
Kina
3 400
104 %
Sverige
1 900
7 %
Tyskland
1 500
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,1 milj. €
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
80,60 €
6,90 €
Rum
113,90 €
12,70 €
RevPAR
82,60 €
9,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 3 300
8 %
ikon: bed 6 200
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,8 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 84 mm
59 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent

Under november 2019 registrerades 100 000 bäddnätter i Vanda (+11,0 %), av vilka 68 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 32 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 13 procent och utländska bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (4 200 nights).

42 700 nights (+12,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 57 300 nights (+10,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 748 000 bäddnätter (+15,7 %) för inhemska besökare och 406 000 (+5,9 %) för utlänningar i Vanda, sammanlagt 1,2 miljoner (+12,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,4 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vanda av det totala antalet bäddnätter var 6,4 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,1 % och utländska bäddnätter 7,0 %.

69 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 67,9 procent inhemska och 32,1 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vanda i genomsnitt 1,4 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,4 nätter (+0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 8,1 miljoner euro (+1,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 78,5 miljoner euro och den ökade med 10,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 114 € 12,5 %  104 € 5,5 %
Revpar (Registrerade) 83 € 12,2 %  73 € 3,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 81 € 9,4 % 68 € 3,3 %

Taxfree-försäljning +3,0 %

Taxfree-försäljning ökade med tre procent från föregående år.

(Ryssar -14,7 %, Kineser +45,8 %, Japaner +9,9 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+1)
3 300 rum (+250)
6 200 bäddar (+480)

Rumsbeläggning 72,5 % (-0,2)
Osålda rum 900
Bädd beläggning 53,6 % (+1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vantaa + nyckelord"

Google söker efter "vantaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,33/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa