Vanda
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vanda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 700
86 %
ikon: finland 11 600
81 %
ikon: foreign 1 100
96 %
Topp 3:
Estland
390
77 %
Tyskland
180
89 %
Förenta Staterna
132
91 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 400
93 %
ikon: finland 4 000
91 %
ikon: foreign 450
98 %
Topp 3:
Kina
73
98 %
Förenta Staterna
73
93 %
Estland
47
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 710 000 €
88 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,80 €
10,70 €
Rum
78,30 €
22,80 €
RevPAR
19,50 €
41,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
47 %
ikon: room 1 300
59 %
ikon: bed 2 600
58 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,25
59 %
ikon: bed 0,18
63 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,5 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 37 mm
31 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

12 700 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 12 700 bäddnätter i Vanda (-85,8 %), av vilka 11 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 81 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 86 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (390 nights).

2 800 nights (-93,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 10 000 nights (-77,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 167 000 bäddnätter (-31,9 %) för inhemska besökare och 73 000 (-36,2 %) för utlänningar i Vanda, sammanlagt 240 000 (-33,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,7 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vanda av det totala antalet bäddnätter var 6,7 % (+1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,7 % och utländska bäddnätter 6,7 %.

4 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 93 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,9 procent inhemska och 10,1 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vanda i genomsnitt 2,9 nätter (+1,5) och utländska besökare 2,5 nätter (+1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 710 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 710 000 euro (-5,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 16,1 miljoner euro och den minskade med 8,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 78 € -22,6 % 100 € -2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 56 € -16,1 % 67 € -2,6 %
Revpar (Registrerade) 20 € -68,2 % 53 € -19,2 %

Taxfree-försäljning +11,3 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 11 procent från föregående år.

(Ryssar +13,3 %, Kineser -1,5 %, Japaner +14,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-8)
1 300 rum (-1 900)
2 600 bäddar (-3 600)

Rumsbeläggning 24,9 % (-36)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 17,9 % (-30)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vantaa + nyckelord"

Google söker efter "vantaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i april var 8,43/10 (+0,07).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa