Vanda
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Vanda: Turismen i ett nötskal

ikon: star 63 100
84 %
ikon: finland 42 800
59 %
ikon: foreign 20 300
173 %
Topp 3:
Estland
2 100
84 %
Tyskland
1 700
187 %
Sverige
1 400
229 %
ikon: star 37 400
106 %
ikon: finland 26 800
100 %
ikon: foreign 10 600
123 %
Topp 3:
Tyskland
1 100
169 %
Sverige
910
156 %
Förenta Staterna
750
123 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,60 €
8,00 €
Rum
91,40 €
14,60 €
RevPAR
49,90 €
23,00 €
ikon: establishment 16
14 %
ikon: room 2 900
21 %
ikon: bed 5 600
16 %
ikon: room 55 %
56 %
ikon: bed 40 %
67 %
ikon: temperatur 9,5 °C
3,5 °C
ikon: nederbörd 50 mm
32 mm
ikon: Instagram följare 46
7 %
ikon: Twitter följare 44
-1 %

Registrerade gästnätter ökade med 84 procent

Under september 2021 upptecknades 63 100 registrerade gästnätter i Vanda (+83,9 %), var av 42 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 20 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 59 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 173 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 84 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Estland (2 100 nights).

25 400 nights (+82,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 37 800 nights (+84,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 280 000 registrerade gästnätter (+0,5 %) för inhemska besökare och 103 000 (+0,0 %) för utländska besökare i Vanda, de vill säga sammanlagt 382 000 (+0,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,9 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+29,2 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (+21,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 204 000 nätter (+121,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vanda av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,9 % (+1,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,1 % och utländska gästnätter 10,0 %.

37 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 106 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 71,5 procent inhemska och 28,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vanda i genomsnitt 1,6 nätter (-0,41) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,35).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,1 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 4,1 miljoner euro (+2,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 21,4 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 2,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € 19,0 % 78 € -14,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 65 € 14,1 % 56 € -10,5 %
Revpar (Registrerade) 50 € 85,7 % 33 € -22,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 900 rum (+510)
5 600 bäddar (+780)

Rumsbeläggning 54,6 % (+20)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 39,8 % (+16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,18/10 (-0,11).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa