Vanda
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vanda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 31 400
69 %
ikon: finland 24 200
64 %
ikon: foreign 7 200
78 %
Topp 3:
Estland
1 200
34 %
Tyskland
580
78 %
Förenta Staterna
550
69 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 16 000
77 %
ikon: finland 11 900
75 %
ikon: foreign 4 100
81 %
Topp 3:
Kina
520
85 %
Förenta Staterna
340
75 %
Tyskland
330
78 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj. €
79 %
Genomsnittliga priser:
Natt
54,20 €
26,40 €
Rum
72,20 €
41,70 €
RevPAR
22,50 €
60,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
24 %
ikon: room 2 500
23 %
ikon: bed 5 000
20 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 31 %
57 %
ikon: bed 21 %
61 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,4 °C
2,6 °C
ikon: nederbörd 82 mm
2 mm

31 400 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 31 400 registrerade bäddnätter i Vanda (-68,6 %), av vilka 24 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 200 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 64 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 78 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 69 procent jämfört med förra årets november.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Estland (1 200 nights).

12 600 nights (-70,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 18 800 nights (-67,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 331 000 registrerade bäddnätter (-55,8 %) för inhemska besökare och 117 000 (-71,2 %) för utlänningar i Vanda, sammanlagt 448 000 (-61,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,8 procent

Sammanlagt 817 000 registrerade bäddnätter (-47,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-34,2 %) nyttjades av nationella besökare och 86 800 nätter (-81,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vanda av det totala antalet registrerade bäddnätter var 3,8 % (-2,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,3 % och utländska bäddnätter 8,2 %.

16 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 77 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 74,2 procent inhemska och 25,8 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vanda i genomsnitt 2,0 nätter (+0,6) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 1,7 miljoner euro (-6,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 27,4 miljoner euro och den minskade med 51,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 72 € -36,6 % 89 € -14,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € -32,8 % 61 € -9,9 %
Revpar (Registrerade) 23 € -72,7 % 39 € -47,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (-4)
2 500 rum (-740)
5 000 bäddar (-1 200)

Rumsbeläggning 31,2 % (-41)
Osålda rum 1 700
Bädd beläggning 21,0 % (-33)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "vantaa + nyckelord"

Google söker efter "vantaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,43/10 (+0,1).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa