Vanda
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Vanda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 40 200
66 %
ikon: finland 30 500
54 %
ikon: foreign 9 700
81 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 23 100
72 %
ikon: finland 16 600
62 %
ikon: foreign 6 500
83 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. €
69 %
Genomsnittliga priser:
Natt
54,30 €
5,90 €
Rum
80,00 €
16,20 €
RevPAR
32,90 €
36,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
18 %
ikon: room 2 400
26 %
ikon: bed 4 800
23 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 41 %
43 %
ikon: bed 30 %
50 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,8 °C
0,0 °C
ikon: nederbörd 86 mm
19 mm

40 200 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 40 200 registrerade bäddnätter i Vanda (-65,5 %), av vilka 30 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 700 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 54 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 66 procent jämfört med förra årets augusti.

18 300 nights (-72,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 22 000 nights (-57,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 251 000 registrerade bäddnätter (-52,9 %) för inhemska besökare och 95 300 (-67,9 %) för utlänningar i Vanda, sammanlagt 347 000 (-58,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,4 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (-30,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,3 %) nyttjades av nationella besökare och 149 000 nätter (-81,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vanda av det totala antalet registrerade bäddnätter var 2,4 % (-2,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,0 % och utländska bäddnätter 6,5 %.

23 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 72 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 71,9 procent inhemska och 28,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vanda i genomsnitt 1,8 nätter (+0,34) och utländska besökare 1,5 nätter (+0,18).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 2,2 miljoner euro (-4,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 21,9 miljoner euro och den minskade med 31,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 80 € -16,8 % 94 € -6,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € -9,9 % 63 € -1,9 %
Revpar (Registrerade) 33 € -52,7 % 45 € -35,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-3)
2 400 rum (-850)
4 800 bäddar (-1 400)

Rumsbeläggning 41,2 % (-31)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 30,5 % (-30)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "vantaa + nyckelord"

Google söker efter "vantaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i augusti var 8,22/10 (-0,3).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa