Vara
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vara: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 300
11 %
ikon: sweden 2 100
10 %
ikon: foreign 189
15 %
Topp 3:
Danmark
77
133 %
Norge
28
56 %
Tyskland
22
10 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
13 %
ikon: sweden 1 400
12 %
ikon: foreign 99
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj.
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
797,90 SEK
22,80 SEK
Rum
1 079,20 SEK
46,80 SEK
RevPAR
526,20 SEK
45,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 115
0 %
ikon: bed 240
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 300 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 300 bäddnätter i Vara (-10,6 %), av vilka 2 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 189 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (77 nights).

710 rooms (-19,3 %) bokades av fritidsresenärer och 970 rooms (-5,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 20 000 bäddnätter (-3,8 %) för inhemska besökare och 1 800 (-21,6 %) för utlänningar i Vara, sammanlagt 21 800 (-5,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vara av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vara i genomsnitt 1,5 nätter (+0,04) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,8 miljoner SEK (-157 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 15,5 miljoner SEK och den minskade med 986 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 4,5 % 1 100 SEK 2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 800 SEK 2,9 % 710 SEK -0,4 %
Revpar (Registrerade) 530 SEK -7,9 % 490 SEK 0,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
115 rum (+0)
240 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 48,8 % (-6,6)
Osålda rum 59
Bädd beläggning 31,0 % (-6,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa