Vara
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vara: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
ikon: sweden 1 400
ikon: foreign 156
Topp 3:
Storbritannien
27
Danmark
22
Ryssland
20
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
ikon: sweden 1 100
ikon: foreign 76
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,6 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
993,10 SEK
Rum
1 442,20 SEK
RevPAR
532,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 115
ikon: bed 240

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 600 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 600 bäddnätter i Vara, av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 156 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (27 nights).

540 rooms bokades av fritidsresenärer och 540 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 25 500 bäddnätter för inhemska besökare och 2 400 för utlänningar i Vara, sammanlagt 27 800 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vara av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 93,3 procent inhemska och 6,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vara i genomsnitt 1,3 nätter och utländska besökare 2,1 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,6 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 1 100 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 990 SEK 740 SEK
Revpar (Registrerade) 530 SEK 490 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
115 rum
240 bäddar

Rumsbeläggning 36,9 %
Osålda rum 73
Bädd beläggning 25,5 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vara + nyckelord"

Google söker efter "vara" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa