Vara
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vara: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 100
47 %
ikon: sweden 1 100
47 %
ikon: foreign 66
44 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 630
55 %
ikon: sweden 590
55 %
ikon: foreign 35
49 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 840 000 SEK
47 %
Genomsnittliga priser:
Natt
735,20 SEK
3,90 SEK
Rum
974,80 SEK
46,60 SEK
RevPAR
235,70 SEK
189,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 115
5 %
ikon: bed 240
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,24
42 %
ikon: bed 0,15
46 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 100 bäddnätter i Vara (-47,2 %), av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 66 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 47 procent och utländska bäddnätter minskade med 44 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 47 procent jämfört med förra årets mars.

330 rooms (-49,8 %) bokades av fritidsresenärer och 530 rooms (-40,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 000 bäddnätter (-17,1 %) för inhemska besökare och 240 (+12,2 %) för utlänningar i Vara, sammanlagt 4 200 (-15,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vara av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

630 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 55 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,4 procent inhemska och 5,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vara i genomsnitt 1,8 nätter (+0,27) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 840 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 840 000 SEK (-743 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,2 miljoner SEK och den minskade med 567 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -4,6 % 1 000 SEK 3,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 740 SEK 0,5 % 760 SEK 1,1 %
Revpar (Registrerade) 240 SEK -44,6 % 330 SEK -9,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
115 rum (-6)
240 bäddar (-24)

Rumsbeläggning 24,2 % (-17)
Osålda rum 87
Bädd beläggning 15,0 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vara + nyckelord"

Google söker efter "vara" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,69/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa