Varberg
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Varberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 19 000
1 %
ikon: sweden 17 900
2 %
ikon: foreign 1 100
19 %
Topp 3:
Danmark
380
15 %
Förenta Staterna
280
13 %
Tyskland
99
19 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 900
2 %
ikon: sweden 13 200
3 %
ikon: foreign 720
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 11,9 milj. SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
627,00 SEK
52,70 SEK
Rum
1 170,10 SEK
62,70 SEK
RevPAR
491,30 SEK
32,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 900
26 %
ikon: bed 2 200
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,3 °C
1,6 °C
ikon: nederbörd 92 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under december 2019 registrerades 19 000 bäddnätter i Varberg (+0,5 %), av vilka 17 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (380 nights).

4 600 rooms (+7,7 %) bokades av fritidsresenärer och 5 500 rooms (+0,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 801 000 bäddnätter (+6,9 %) för inhemska besökare och 63 200 (-2,2 %) för utlänningar i Varberg, sammanlagt 865 000 (+6,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Varberg av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

13 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,9 procent inhemska och 5,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Varberg i genomsnitt 1,4 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 11,9 miljoner SEK (+1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 294,1 miljoner SEK och den ökade med 93,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 5,7 % 1 600 SEK 28,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 9,2 % 340 SEK 38,2 % 
Revpar (Registrerade) 490 SEK -6,2 % 920 SEK 16,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (-1)
900 rum (+187)
2 200 bäddar (+48)

Rumsbeläggning 42,0 % (-5,3)
Osålda rum 520
Bädd beläggning 32,4 % (+1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "varberg + nyckelord"

Google söker efter "varberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,94/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa