Varberg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Varberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 33 800
1 %
ikon: sweden 30 900
2 %
ikon: foreign 2 900
12 %
Topp 3:
Tyskland
640
2 %
Norge
550
35 %
Storbritannien
400
58 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 21 700
1 %
ikon: sweden 19 900
0 %
ikon: foreign 1 800
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 20,2 milj. SEK
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
596,20 SEK
107,80 SEK
Rum
1 274,70 SEK
144,80 SEK
RevPAR
754,00 SEK
17,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
9 %
ikon: room 940
30 %
ikon: bed 2 400
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,8 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 121 mm
63 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under september 2019 registrerades 33 800 bäddnätter i Varberg (+0,5 %), av vilka 30 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (640 nights).

5 700 rooms (+21,6 %) bokades av fritidsresenärer och 10 100 rooms (+2,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 733 000 bäddnätter (+7,1 %) för inhemska besökare och 57 800 (+3,8 %) för utlänningar i Varberg, sammanlagt 791 000 (+6,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Varberg av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

21 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,8 procent inhemska och 8,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Varberg i genomsnitt 1,6 nätter (+0,03) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 20,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 20,2 miljoner SEK (+3,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 246,6 miljoner SEK och den ökade med 89,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 12,8 %  1 700 SEK 35,1 % 
Revpar (Registrerade) 750 SEK -2,2 % 1 000 SEK 23,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK 22,1 %  310 SEK 47,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (-3)
940 rum (+210)
2 400 bäddar (-26)

Rumsbeläggning 59,1 % (-9,1)
Osålda rum 380
Bädd beläggning 50,0 % (+0,14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "varberg + nyckelord"

Google söker efter "varberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,56/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa