Varberg
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Varberg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 36 300
108 %
ikon: sweden 32 700
99 %
ikon: foreign 3 600
260 %
Topp 3:
Förenta Staterna
710
99 %
Slovenien
710
Slovak
700
70 200 %
ikon: star 23 900
112 %
ikon: sweden 22 500
109 %
ikon: foreign 1 500
171 %
Genomsnittliga priser:
Natt
707,40 SEK
126,20 SEK
Rum
1 406,50 SEK
195,20 SEK
RevPAR
994,60 SEK
608,00 SEK
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 880
3 %
ikon: bed 2 200
2 %
ikon: room 71 %
122 %
ikon: bed 56 %
108 %
ikon: temperatur 5,9 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 55 mm
22 mm

Registrerade gästnätter ökade med 108 procent

Under november 2021 upptecknades 36 300 registrerade gästnätter i Varberg (+108,3 %), var av 32 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 99 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 260 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 108 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Förenta Staterna (710 nights).

8 900 rum (+104,7 %) bokades av fritidsresenärer och 9 400 rum (+133,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 803 000 registrerade gästnätter (+10,1 %) för inhemska besökare och 35 600 (+68,4 %) för utländska besökare i Varberg, de vill säga sammanlagt 839 000 (+11,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Varberg av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,0 % och utländska gästnätter 0,6 %.

23 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 112 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,8 procent inhemska och 6,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Varberg i genomsnitt 1,5 nätter (-0,08) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,6).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 25,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 25,7 miljoner SEK (+15,6 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 323,4 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 78,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 16,1 % 1 800 SEK 12,6 %
Revpar (Registrerade) 990 SEK 157,3 % 1 100 SEK 32,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 710 SEK 21,7 % 390 SEK 18,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (-1)
880 rum (-25)
2 200 bäddar (-53)

Rumsbeläggning 70,7 % (+39)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 56,2 % (+29)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa