Varberg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Varberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 600
26 %
ikon: sweden 16 600
26 %
ikon: foreign 990
31 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 400
31 %
ikon: sweden 10 700
32 %
ikon: foreign 660
27 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 10,5 milj. SEK
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
596,40 SEK
19,10 SEK
Rum
1 151,60 SEK
27,40 SEK
RevPAR
409,00 SEK
158,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
4 %
ikon: room 900
0 %
ikon: bed 2 200
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,36
26 %
ikon: bed 0,28
29 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,8 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 42 mm
80 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

17 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 17 600 bäddnätter i Varberg (-26,2 %), av vilka 16 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 990 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 26 procent och utländska bäddnätter minskade med 31 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 26 procent jämfört med förra årets mars.

3 800 rooms (-29,0 %) bokades av fritidsresenärer och 5 300 rooms (-25,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 57 800 bäddnätter (-0,2 %) för inhemska besökare och 5 800 (+41,8 %) för utlänningar i Varberg, sammanlagt 63 600 (+2,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Varberg av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

11 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 31 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,2 procent inhemska och 5,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Varberg i genomsnitt 1,5 nätter (+0,12) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,09).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 10,5 miljoner SEK (-4,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 38,1 miljoner SEK och den ökade med 150 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -2,3 % 1 100 SEK -0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK -3,1 % 600 SEK -2,1 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK -27,9 % 500 SEK -1,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+1)
900 rum (+2)
2 200 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 35,5 % (-13)
Osålda rum 580
Bädd beläggning 27,6 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "varberg + nyckelord"

Google söker efter "varberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,8/10 (+0,24).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa