Värmdö
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Värmdö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 300
55 %
ikon: sweden 10 100
57 %
ikon: foreign 192
1 %
Topp 3:
Finland
33
1 000 %
Indien
24
27 %
Förenta Staterna
20
18 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 300
36 %
ikon: sweden 7 200
36 %
ikon: foreign 94
27 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,4 milj. SEK
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
619,30 SEK
161,70 SEK
Rum
1 092,30 SEK
76,20 SEK
RevPAR
300,30 SEK
30,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
7 %
ikon: room 860
18 %
ikon: bed 1 400
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 55 procent

Under december 2019 registrerades 10 300 bäddnätter i Värmdö (+55,2 %), av vilka 10 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 192 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 57 procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 55 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (33 nights).

2 700 rooms (+77,6 %) bokades av fritidsresenärer och 3 100 rooms (+7,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 182 000 bäddnätter (+8,8 %) för inhemska besökare och 13 300 (+14,3 %) för utlänningar i Värmdö, sammanlagt 195 000 (+9,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Värmdö av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

7 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,7 procent inhemska och 1,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Värmdö i genomsnitt 1,4 nätter (+0,19) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,53).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 6,4 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 131,9 miljoner SEK och den ökade med 6,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -6,5 % 1 300 SEK -6,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK -20,7 % 680 SEK -3,7 %
Revpar (Registrerade) 300 SEK 11,2 % 430 SEK -14,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+1)
860 rum (+132)
1 400 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 27,5 % (+4,4)
Osålda rum 620
Bädd beläggning 30,2 % (+11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "värmdö + nyckelord"

Google söker efter "värmdö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 9,42/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa