Värmdö
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Värmdö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 200
20 %
ikon: sweden 5 900
20 %
ikon: foreign 210
13 %
Topp 3:
Förenta Staterna
49
158 %
Storbritannien
48
100 %
Indien
28
4 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 600
36 %
ikon: sweden 3 500
37 %
ikon: foreign 104
18 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,3 milj. SEK
54 %
Genomsnittliga priser:
Natt
535,70 SEK
395,20 SEK
Rum
1 191,60 SEK
21,00 SEK
RevPAR
144,90 SEK
176,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
0 %
ikon: room 860
0 %
ikon: bed 1 400
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,12
54 %
ikon: bed 0,17
22 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 6 200 bäddnätter i Värmdö (-20,1 %), av vilka 5 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 210 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 20 procent och utländska bäddnätter minskade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (49 nights).

1 100 rooms (-27,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rooms (-62,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 24 900 bäddnätter (+25,9 %) för inhemska besökare och 990 (+37,4 %) för utlänningar i Värmdö, sammanlagt 25 900 (+26,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Värmdö av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Värmdö i genomsnitt 1,7 nätter (+0,37) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,72).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,3 miljoner SEK (-3,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 17,4 miljoner SEK och den minskade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -1,7 % 1 300 SEK 6,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK -42,5 % 670 SEK -26,0 %
Revpar (Registrerade) 145 SEK -54,9 % 270 SEK -7,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+0)
860 rum (+0)
1 400 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 12,2 % (-14)
Osålda rum 750
Bädd beläggning 16,9 % (-4,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "värmdö + nyckelord"

Google söker efter "värmdö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (Oktober 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 9,42/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa