Värmdö
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Värmdö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 100
12 %
ikon: sweden 17 300
14 %
ikon: foreign 780
51 %
Topp 3:
Finland
182
550 %
Polen
157
2 517 %
Storbritannien
97
67 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 000
5 %
ikon: sweden 12 500
7 %
ikon: foreign 480
97 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 16,9 milj.
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
933,60 SEK
83,20 SEK
Rum
1 478,30 SEK
22,50 SEK
RevPAR
620,10 SEK
145,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
0 %
ikon: room 970
21 %
ikon: bed 1 800
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

18 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 18 100 bäddnätter i Värmdö (-12,5 %), av vilka 17 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 780 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 14 procent och utländska bäddnätter ökade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 12 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (182 nights).

2 600 rooms (+8,4 %) bokades av fritidsresenärer och 8 800 rooms (-5,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 147 000 bäddnätter (+4,1 %) för inhemska besökare och 12 500 (+16,8 %) för utlänningar i Värmdö, sammanlagt 160 000 (+5,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Värmdö av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

13 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Värmdö i genomsnitt 1,4 nätter (-0,11) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 16,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 16,9 miljoner SEK (-685 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 104,1 miljoner SEK och den ökade med 3,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK -1,5 % 1 300 SEK -6,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 930 SEK 9,8 % 650 SEK -1,5 %
Revpar (Registrerade) 620 SEK -19,0 %  440 SEK -17,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+0)
970 rum (+171)
1 800 bäddar (+35)

Rumsbeläggning 41,9 % (-9,1)
Osålda rum 560
Bädd beläggning 36,7 % (-4,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,88/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa