Värmlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Värmlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 104 000
8 %
ikon: sweden 81 200
3 %
ikon: foreign 22 300
34 %
Topp 3:
Norge
7 400
37 %
Tyskland
3 200
26 %
Kina
2 700
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 44,9 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
433,40 SEK
20,90 SEK
Rum
845,00 SEK
7,00 SEK
RevPAR
450,20 SEK
25,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 103
5 %
ikon: room 3 000
3 %
ikon: bed 8 200
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

104 000 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2019 registrerades 104 000 bäddnätter i Värmlands Län (-8,2 %), av vilka 81 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 22 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 34 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (7 400 nights).

Mellan januari och Oktober registrerades 1,5 miljoner bäddnätter (-2,8 %) för inhemska besökare och 817 000 (-2,9 %) för utlänningar i Värmlands Län, sammanlagt 2,3 miljoner (-2,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,6 procent

Sammanlagt 4,1 miljoner bäddnätter (+3,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 936 000 nätter (-2,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Värmlands Län av det totala antalet bäddnätter var 2,6 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,6 % och utländska bäddnätter 2,4 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 44,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 44,9 miljoner SEK (-1,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 587,5 miljoner SEK och den ökade med 5,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK 0,8 % 830 SEK 0,5 %
Revpar (Registrerade) 450 SEK -5,4 % 460 SEK -2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK 5,1 % 260 SEK 3,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

103 inkvarteringsanläggningar (+5)
3 000 rum (+83)
8 200 bäddar (+111)

Rumsbeläggning 53,3 % (-3,5)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 30,4 % (-1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "värmland county + nyckelord"

Google söker efter "värmland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa