Värmlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Värmlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 245 000
8 %
ikon: sweden 213 000
4 %
ikon: foreign 32 400
27 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 44,0 milj. SEK
54 %
Genomsnittliga priser:
Natt
179,20 SEK
181,40 SEK
Rum
924,00 SEK
22,00 SEK
RevPAR
458,80 SEK
3,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 108
11 %
ikon: room 3 000
3 %
ikon: bed 8 800
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,5
3 %
ikon: bed 0,32
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

245 000 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 245 000 bäddnätter i Värmlands Län (-7,7 %), av vilka 213 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 32 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 27 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets februari.

Mellan januari och februari registrerades 399 000 bäddnätter (+2,4 %) för inhemska besökare och 58 500 (-20,5 %) för utlänningar i Värmlands Län, sammanlagt 458 000 (-1,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,6 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Värmlands Län av det totala antalet bäddnätter var 5,6 % (-0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,2 % och utländska bäddnätter 3,5 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 44,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 44,0 miljoner SEK (-51,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 73,3 miljoner SEK och den minskade med 74,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK 2,4 % 860 SEK 2,5 %
Revpar (Registrerade) 460 SEK -0,7 % 380 SEK -0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 179 SEK -50,3 % 160 SEK -49,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

108 inkvarteringsanläggningar (+11)
3 000 rum (+97)
8 800 bäddar (+770)

Rumsbeläggning 49,7 % (-1,6)
Osålda rum 1 500
Bädd beläggning 32,5 % (-2,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "värmland county + nyckelord"

Google söker efter "värmland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa