Värmlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Värmlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 39 800
69 %
ikon: sweden 35 900
60 %
ikon: foreign 3 900
89 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,0 milj. SEK
81 %
Genomsnittliga priser:
Natt
200,00 SEK
122,40 SEK
Rum
674,00 SEK
144,00 SEK
RevPAR
88,30 SEK
284,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 104
3 %
ikon: room 2 800
6 %
ikon: bed 7 400
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,13
71 %
ikon: bed 0,08
72 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

39 800 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 39 800 bäddnätter i Värmlands Län (-68,6 %), av vilka 35 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 60 procent och utländska bäddnätter minskade med 89 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 69 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 574 000 bäddnätter (-13,6 %) för inhemska besökare och 71 300 (-49,4 %) för utlänningar i Värmlands Län, sammanlagt 646 000 (-19,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,1 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Värmlands Län av det totala antalet bäddnätter var 3,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,1 % och utländska bäddnätter 3,4 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 8,0 miljoner SEK (-32,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 103,7 miljoner SEK och den minskade med 158,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 670 SEK -17,6 % 840 SEK 2,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 200 SEK -38,0 % 161 SEK -50,6 %
Revpar (Registrerade) 88 SEK -76,3 % 270 SEK -29,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

104 inkvarteringsanläggningar (+3)
2 800 rum (-175)
7 400 bäddar (-770)

Rumsbeläggning 13,1 % (-33)
Osålda rum 2 400
Bädd beläggning 7,5 % (-19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "värmland county + nyckelord"

Google söker efter "värmland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa