Värmlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Värmlands Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 87 700
137 %
ikon: sweden 76 400
121 %
ikon: foreign 11 300
344 %
Topp 3:
Norge
6 400
1 636 %
Tyskland
1 300
228 %
Danmark
640
843 %
Genomsnittliga priser:
Natt
509,40 SEK
102,40 SEK
Rum
945,00 SEK
169,00 SEK
RevPAR
491,70 SEK
323,30 SEK
ikon: establishment 100
0 %
ikon: room 2 900
2 %
ikon: bed 8 000
2 %
ikon: room 52 %
140 %
ikon: bed 29 %
165 %

Registrerade gästnätter ökade med 137 procent

Under november 2021 upptecknades 87 700 registrerade gästnätter i Värmlands Län (+136,5 %), var av 76 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 11 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 121 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 340 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 137 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (6 400 nights).

Mellan januari och november upptecknades 1,4 miljoner registrerade gästnätter (+3,8 %) för inhemska besökare och 280 000 (+62,7 %) för utländska besökare i Värmlands Län, de vill säga sammanlagt 1,6 miljoner (+10,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter ökade med 29 procent (Degerfors)

Under november 2021 upptecknades 450 registrerade gästnätter i Degerfors (+29,0 %), var av 420 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 36 av utländska besökare.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Polen (34 nights).

40 rum (+400,0 %) bokades av fritidsresenärer och 290 rum (+15,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 16 500 registrerade gästnätter (+22,6 %) för inhemska besökare och 2 900 (+643,9 %) för utländska besökare i Degerfors, de vill säga sammanlagt 19 500 (+40,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter ökade med 122 procent (Karlskoga)

Under november 2021 upptecknades 4 400 registrerade gästnätter i Karlskoga (+122,1 %), var av 4 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 310 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 122 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 119 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 122 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Storbritannien (42 nights).

860 rum (+108,0 %) bokades av fritidsresenärer och 2 400 rum (+159,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 49 500 registrerade gästnätter (+31,0 %) för inhemska besökare och 4 700 (-12,6 %) för utländska besökare i Karlskoga, de vill säga sammanlagt 54 200 (+25,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter (Degerfors)

Registrerade gästnätter (Karlskoga)

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Registrerade gästnätter enligt ankomstland (Degerfors)

Registrerade gästnätter enligt ankomstland (Karlskoga)

Marknadsandel 2,4 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Värmlands Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,4 % och utländska gästnätter 2,0 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 44,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 44,7 miljoner SEK (+29,6 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 351,0 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 71,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK 21,8 % 850 SEK 6,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK 25,2 % 220 SEK 13,5 %
Revpar (Registrerade) 490 SEK 191,9 % 330 SEK 23,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

100 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 900 rum (+57)
8 000 bäddar (+147)

Rumsbeläggning 52,0 % (+30)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 29,1 % (+18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa