Värmlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Värmlands Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 302 000
14 %
ikon: sweden 165 000
3 %
ikon: foreign 137 000
46 %
ikon: star 144 000
17 %
ikon: sweden 85 600
3 %
ikon: foreign 58 700
46 %
Genomsnittliga priser:
Natt
335,10 SEK
33,80 SEK
Rum
1 473,00 SEK
87,10 SEK
RevPAR
883,50 SEK
193,60 SEK
ikon: establishment 171
2 %
ikon: room 3 800
3 %
ikon: bed 8 800
3 %
ikon: room 60 %
20 %
ikon: bed 110 %
21 %

Registrerade gästnätter ökade med 14 procent

Under augusti 2022 upptecknades 302 000 registrerade gästnätter i Värmlands Län (+14,4 %), var av 165 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 137 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med tre procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 46 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 14 procent i jämförelse med augusti förra året.

38 200 rum (+14,3 %) bokades av fritidsresenärer och 30 500 rum (+27,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 924 000 registrerade gästnätter (-16,8 %) för inhemska besökare och 582 000 (+157,4 %) för utländska besökare i Värmlands Län, de vill säga sammanlagt 1,5 miljoner (+12,6 %) registrerade nätter.

4 300 registrerade gästnätter (Degerfors)

Under augusti 2022 upptecknades 4 300 registrerade gästnätter i Degerfors (-7,1 %), var av 2 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med sex procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sju procent i jämförelse med augusti förra året.

380 rum (+0,3 %) bokades av fritidsresenärer och 110 rum (-70,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 14 200 registrerade gästnätter (-2,2 %) för inhemska besökare och 4 000 (+47,3 %) för utländska besökare i Degerfors, de vill säga sammanlagt 18 200 (+5,6 %) registrerade nätter.

8 000 registrerade gästnätter (Karlskoga)

Under augusti 2022 upptecknades 8 000 registrerade gästnätter i Karlskoga (-7,7 %), var av 6 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 18 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 58 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med åtta procent i jämförelse med augusti förra året.

1 100 rum (+0,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rum (-29,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 41 900 registrerade gästnätter (+15,7 %) för inhemska besökare och 8 800 (+144,6 %) för utländska besökare i Karlskoga, de vill säga sammanlagt 50 600 (+27,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter (Degerfors)

Registrerade gästnätter (Karlskoga)

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Registrerade gästnätter enligt ankomstland (Degerfors)

Registrerade gästnätter enligt ankomstland (Karlskoga)

Marknadsandel 3,4 procent

Sammanlagt 8,8 miljoner registrerade gästnätter (+5,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,5 miljoner nätter (-4,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 2,3 miljoner nätter (+44,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Värmlands Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,4 % (+0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,5 % och utländska gästnätter 5,9 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

144 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 17 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 59,3 procent inhemska och 40,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Värmlands Län i genomsnitt 1,9 nätter (-0,12) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,01).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 101,2 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 101,2 miljoner kronor (+21,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 562,7 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 216,0 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 6,3 % 1 300 SEK 7,7 %
Revpar (Registrerade) 880 SEK 28,1 % 640 SEK 60,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 340 SEK 11,2 % 370 SEK 44,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

171 inkvarteringsanläggningar (-3)
3 800 rum (-98)
8 800 bäddar (-310)

Rumsbeläggning 60,0 % (+10)
Osålda rum 1 500
Bädd beläggning 110,1 % (+19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa