Värmland Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Värmland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 314 000
5 %
ikon: sweden 162 000
7 %
ikon: foreign 152 000
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 63,0 milj.
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
200,60 SEK
12,50 SEK
Rum
846,00 SEK
11,00 SEK
RevPAR
568,00 SEK
3,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 112
2 %
ikon: room 3 000
2 %
ikon: bed 8 800
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

314 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 314 000 bäddnätter i Region Värmland (-5,1 %), av vilka 162 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 152 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 1,3 miljoner bed nights (-3,1 %) för inhemska besökare och 760 000 (-0,2 %) för utlänningar i Region Värmland, sammanlagt 2,1 miljoner (-2,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,5 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Värmland av det totala antalet bäddnätter var 3,5 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,7 % och utländska bäddnätter 5,5 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 63,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 63,0 miljoner SEK (+750 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 491,7 miljoner SEK och den ökade med 6,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK 1,3 % 820 SEK -0,2 %
Revpar (Registrerade) 570 SEK -0,7 % 460 SEK -2,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 200 SEK 6,6 % 240 SEK 3,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

112 inkvarteringsanläggningar (+2)
3 000 rum (+45)
8 800 bäddar (-121)

Rumsbeläggning 67,1 % (-1,3)
Osålda rum 980
Bädd beläggning 46,7 % (-0,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa