Värmlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Värmlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 129 000
10 %
ikon: sweden 93 700
3 %
ikon: foreign 35 100
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 50,9 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
395,30 SEK
46,60 SEK
Rum
871,00 SEK
43,00 SEK
RevPAR
521,80 SEK
4,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 110
3 %
ikon: room 3 000
2 %
ikon: bed 8 500
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

129 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 129 000 bäddnätter i Värmlands Län (-9,9 %), av vilka 93 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 35 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 25 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets september.

Mellan januari och september registrerades 1,4 miljoner bäddnätter (-3,1 %) för inhemska besökare och 795 000 (-1,6 %) för utlänningar i Värmlands Län, sammanlagt 2,2 miljoner (-2,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,9 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Värmlands Län av det totala antalet bäddnätter var 2,9 % (-0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,8 % och utländska bäddnätter 3,0 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 50,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 50,9 miljoner SEK (+1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 542,6 miljoner SEK och den ökade med 7,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK 5,2 % 820 SEK 0,4 %
Revpar (Registrerade) 520 SEK 0,8 % 460 SEK -2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK 13,4 % 250 SEK 4,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

110 inkvarteringsanläggningar (+3)
3 000 rum (+55)
8 500 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 59,9 % (-2,6)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 33,5 % (-1,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "värmland county + nyckelord"

Google söker efter "värmland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa