Värnamo
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Värnamo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 000
30 %
ikon: sweden 5 900
41 %
ikon: foreign 1 100
6 %
Topp 3:
Tyskland
230
20 %
Danmark
160
42 %
Storbritannien
90
190 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 800
36 %
ikon: sweden 4 000
45 %
ikon: foreign 770
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,5 milj.
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
779,60 SEK
85,00 SEK
Rum
1 107,10 SEK
60,70 SEK
RevPAR
618,10 SEK
17,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
57 %
ikon: room 300
22 %
ikon: bed 620
38 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 30 procent

Under september 2019 registrerades 7 000 bäddnätter i Värnamo (+30,3 %), av vilka 5 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 41 procent och utländska bäddnätter minskade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 30 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (230 nights).

1 600 rooms (+52,5 %) bokades av fritidsresenärer och 3 300 rooms (+13,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 54 200 bäddnätter (+32,4 %) för inhemska besökare och 17 200 (+18,3 %) för utlänningar i Värnamo, sammanlagt 71 400 (+28,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Värnamo av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,8 procent inhemska och 16,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Värnamo i genomsnitt 1,5 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 5,5 miljoner SEK (+813 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 40,9 miljoner SEK och den ökade med 6,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -5,2 % 1 000 SEK -5,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 780 SEK -9,8 % 570 SEK -8,9 %
Revpar (Registrerade) 620 SEK -2,8 % 500 SEK -6,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+4)
300 rum (+55)
620 bäddar (+169)

Rumsbeläggning 55,8 % (+1,4)
Osålda rum 133
Bädd beläggning 39,4 % (-0,66)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,43/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa