Värnamo
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Värnamo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 800
10 %
ikon: sweden 3 200
12 %
ikon: foreign 620
3 %
Topp 3:
Norge
90
15 %
Tyskland
66
3 %
Danmark
45
48 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 600
9 %
ikon: sweden 2 200
11 %
ikon: foreign 360
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,0 milj. SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
795,40 SEK
2,20 SEK
Rum
1 035,00 SEK
49,80 SEK
RevPAR
380,00 SEK
0,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
50 %
ikon: room 290
20 %
ikon: bed 590
32 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under december 2019 registrerades 3 800 bäddnätter i Värnamo (+10,1 %), av vilka 3 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 620 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (90 nights).

1 200 rooms (+93,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rooms (-9,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 67 400 bäddnätter (+28,7 %) för inhemska besökare och 19 500 (+15,6 %) för utlänningar i Värnamo, sammanlagt 87 000 (+25,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Värnamo av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,1 procent inhemska och 13,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Värnamo i genomsnitt 1,4 nätter (+0,0) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,08).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 3,0 miljoner SEK (+285 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 54,1 miljoner SEK och den ökade med 7,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -4,6 % 1 000 SEK -5,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 800 SEK 0,3 % 620 SEK -8,1 %
Revpar (Registrerade) 380 SEK 0,2 % 500 SEK -6,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+3)
290 rum (+48)
590 bäddar (+143)

Rumsbeläggning 36,7 % (+1,7)
Osålda rum 185
Bädd beläggning 23,6 % (-2,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "värnamo + nyckelord"

Google söker efter "värnamo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,85/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa