Västerås
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västerås: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 42 000
10 %
ikon: sweden 39 100
12 %
ikon: foreign 2 800
18 %
Topp 3:
Förenta Staterna
780
70 %
Finland
420
97 %
Norge
380
104 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 25 600
20 %
ikon: sweden 24 100
23 %
ikon: foreign 1 500
16 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 28,0 milj. SEK
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
666,50 SEK
44,50 SEK
Rum
1 081,60 SEK
20,00 SEK
RevPAR
605,80 SEK
44,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 1 500
7 %
ikon: bed 2 900
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,7 °C
2,1 °C
ikon: nederbörd 80 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under december 2019 registrerades 42 000 bäddnätter i Västerås (+9,7 %), av vilka 39 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter minskade med 18 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (780 nights).

12 000 rooms (+19,9 %) bokades av fritidsresenärer och 13 900 rooms (+11,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 530 000 bäddnätter (+9,4 %) för inhemska besökare och 61 200 (-8,5 %) för utlänningar i Västerås, sammanlagt 591 000 (+7,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västerås av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

25 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 20 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,3 procent inhemska och 5,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västerås i genomsnitt 1,6 nätter (-0,16) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 28,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 28,0 miljoner SEK (+4,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 388,0 miljoner SEK och den ökade med 39,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 1,9 % 1 100 SEK 4,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK 7,1 % 660 SEK 3,9 %
Revpar (Registrerade) 610 SEK 7,8 % 740 SEK 2,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 500 rum (+95)
2 900 bäddar (+240)

Rumsbeläggning 56,0 % (+3,1)
Osålda rum 670
Bädd beläggning 47,0 % (-1,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västerås + nyckelord"

Google söker efter "västerås" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,19/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa