Västerås
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Västerås: Turismen i ett nötskal

ikon: star 77 800
15 %
ikon: sweden 74 500
12 %
ikon: foreign 3 400
118 %
Topp 3:
Förenta Staterna
1 000
111 %
Norge
400
84 %
Tyskland
380
21 %
ikon: star 37 900
3 %
ikon: sweden 35 900
1 %
ikon: foreign 2 000
141 %
Genomsnittliga priser:
Natt
424,70 SEK
23,10 SEK
Rum
1 157,60 SEK
28,80 SEK
RevPAR
751,40 SEK
83,10 SEK
ikon: establishment 22
5 %
ikon: room 1 500
5 %
ikon: bed 2 900
4 %
ikon: room 65 %
10 %
ikon: bed 92 %
7 %
ikon: temperatur 20,4 °C
4,2 °C
ikon: nederbörd 89 mm
5 mm

Registrerade gästnätter ökade med 15 procent

Under juli 2021 upptecknades 77 800 registrerade gästnätter i Västerås (+14,7 %), var av 74 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 12 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 118 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 15 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Förenta Staterna (1 000 nights).

20 100 rum (+9,1 %) bokades av fritidsresenärer och 8 400 rum (+48,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 259 000 registrerade gästnätter (+1,4 %) för inhemska besökare och 14 100 (-1,5 %) för utländska besökare i Västerås, de vill säga sammanlagt 273 000 (+1,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västerås av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,7 % och utländska gästnätter 0,2 %.

37 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,7 procent inhemska och 5,3 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västerås i genomsnitt 2,1 nätter (+0,24) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,17).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 33,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 33,1 miljoner SEK (+5,8 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 138,5 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 11,9 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 2,6 % 1 100 SEK -3,1 %
Revpar (Registrerade) 750 SEK 12,4 % 460 SEK -7,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK 5,8 % 510 SEK -9,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 500 rum (+67)
2 900 bäddar (+112)

Rumsbeläggning 64,9 % (+5,7)
Osålda rum 520
Bädd beläggning 91,7 % (+5,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,83/10 (+0,2).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa