Västerås
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Västerås: Turismen i ett nötskal

ikon: star 50 500
17 %
ikon: sweden 47 100
14 %
ikon: foreign 3 400
55 %
Topp 3:
Förenta Staterna
1 300
48 %
Norge
460
242 %
Finland
420
101 %
ikon: star 32 100
30 %
ikon: sweden 30 000
28 %
ikon: foreign 2 000
69 %
Genomsnittliga priser:
Natt
686,70 SEK
46,90 SEK
Rum
1 113,70 SEK
28,10 SEK
RevPAR
758,10 SEK
117,80 SEK
ikon: establishment 22
5 %
ikon: room 1 500
5 %
ikon: bed 2 900
4 %
ikon: room 68 %
15 %
ikon: bed 60 %
15 %
ikon: temperatur 8,9 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 40 mm
76 mm
ikon: Instagram följare 30
-1 %
ikon: Facebook följare 26
-1 %

Registrerade gästnätter ökade med 17 procent

Under oktober 2021 upptecknades 50 500 registrerade gästnätter i Västerås (+16,5 %), var av 47 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 14 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 55 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 17 procent i jämförelse med oktober förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Förenta Staterna (1 300 nights).

12 400 rum (-8,6 %) bokades av fritidsresenärer och 18 700 rum (+56,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 412 000 registrerade gästnätter (+7,8 %) för inhemska besökare och 25 300 (+14,8 %) för utländska besökare i Västerås, de vill säga sammanlagt 437 000 (+8,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner registrerade gästnätter (+25,2 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+19,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 708 000 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västerås av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,5 % och utländska gästnätter 0,5 %.

32 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 30 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,6 procent inhemska och 6,4 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västerås i genomsnitt 1,6 nätter (-0,18) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,15).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 34,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 34,7 miljoner SEK (+7,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 236,8 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 7,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 2,6 % 1 100 SEK -1,5 %
Revpar (Registrerade) 760 SEK 18,4 % 550 SEK 2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 690 SEK 7,3 % 540 SEK -4,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 500 rum (+67)
2 900 bäddar (+112)

Rumsbeläggning 68,1 % (+9,1)
Osålda rum 480
Bädd beläggning 59,5 % (+7,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (september)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 7,71/10 (-0,05).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Socialblade, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa