Västerås
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Västerås: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 44 300
1 %
ikon: sweden 39 800
3 %
ikon: foreign 4 500
14 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 26 200
1 %
ikon: sweden 23 900
1 %
ikon: foreign 2 300
15 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 34,7 milj.
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
784,40 SEK
24,00 SEK
Rum
1 145,60 SEK
11,70 SEK
RevPAR
796,40 SEK
3,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 1 500
7 %
ikon: bed 2 900
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 12,0 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 66 mm
11 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under september 2019 registrerades 44 300 bäddnätter i Västerås (+1,2 %), av vilka 39 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets september.

10 300 rooms (+10,4 %) bokades av fritidsresenärer och 20 000 rooms (+3,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 406 000 bäddnätter (+11,0 %) för inhemska besökare och 47 200 (-7,6 %) för utlänningar i Västerås, sammanlagt 453 000 (+8,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västerås av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

26 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,3 procent inhemska och 8,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västerås i genomsnitt 1,7 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,01).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 34,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 34,7 miljoner SEK (+1,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 285,2 miljoner SEK och den ökade med 28,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -1,0 % 1 100 SEK 4,5 %
Revpar (Registrerade) 800 SEK -0,5 % 730 SEK 1,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 780 SEK 3,1 % 630 SEK 2,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 500 rum (+104)
2 900 bäddar (+230)

Rumsbeläggning 69,5 % (+0,38)
Osålda rum 460
Bädd beläggning 53,3 % (-1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,49/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa