Västerås
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västerås: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 29 400
35 %
ikon: sweden 27 400
34 %
ikon: foreign 1 900
44 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 15 500
41 %
ikon: sweden 14 900
39 %
ikon: foreign 630
66 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 22,8 milj. SEK
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
777,20 SEK
41,10 SEK
Rum
1 277,90 SEK
134,90 SEK
RevPAR
509,40 SEK
245,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 1 500
0 %
ikon: bed 2 900
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,4
40 %
ikon: bed 0,34
39 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,1 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 31 mm
13 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

29 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 29 400 bäddnätter i Västerås (-35,2 %), av vilka 27 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 34 procent och utländska bäddnätter minskade med 44 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 35 procent jämfört med förra årets mars.

8 100 rooms (-36,9 %) bokades av fritidsresenärer och 9 700 rooms (-40,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 108 000 bäddnätter (-4,3 %) för inhemska besökare och 9 100 (-19,7 %) för utlänningar i Västerås, sammanlagt 117 000 (-5,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västerås av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

15 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 41 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,9 procent inhemska och 4,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västerås i genomsnitt 1,8 nätter (+0,12) och utländska besökare 3,1 nätter (+1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 22,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 22,8 miljoner SEK (-10,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 84,1 miljoner SEK och den minskade med 4,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 11,8 % 1 100 SEK 0,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 780 SEK 5,6 % 720 SEK 0,6 %
Revpar (Registrerade) 510 SEK -32,5 % 630 SEK -9,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 500 rum (+0)
2 900 bäddar (-3)

Rumsbeläggning 39,9 % (-26)
Osålda rum 900
Bädd beläggning 33,9 % (-22)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västerås + nyckelord"

Google söker efter "västerås" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,25/10 (-0,28).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa