Västerbottens Län
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Västerbottens Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 368 000
60 %
ikon: sweden 294 000
33 %
ikon: foreign 74 800
651 %
Topp 3:
Norge
45 300
7 868 %
Tyskland
8 000
305 %
Schweiz
3 300
211 %
Genomsnittliga priser:
Natt
164,50 SEK
11,90 SEK
Rum
730,00 SEK
26,00 SEK
RevPAR
483,70 SEK
163,30 SEK
ikon: establishment 107
10 %
ikon: room 3 600
14 %
ikon: bed 9 100
10 %
ikon: room 66 %
46 %
ikon: bed 54 %
37 %

Registrerade gästnätter ökade med 60 procent

Under juli 2021 upptecknades 368 000 registrerade gästnätter i Västerbottens Län (+60,0 %), var av 294 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 74 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 33 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 650 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 60 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (45 300 nights).

Mellan januari och juli upptecknades 790 000 registrerade gästnätter (+14,2 %) för inhemska besökare och 131 000 (+86,6 %) för utländska besökare i Västerbottens Län, de vill säga sammanlagt 921 000 (+20,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,0 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västerbottens Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,0 % (+0,6 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,8 % och utländska gästnätter 4,9 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 60,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 60,6 miljoner SEK (+25,5 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 226,1 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 14,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 730 SEK 3,7 % 680 SEK -11,4 %
Revpar (Registrerade) 480 SEK 51,0 % 270 SEK 1,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 165 SEK 7,8 % 250 SEK -11,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

107 inkvarteringsanläggningar (+10)
3 600 rum (+430)
9 100 bäddar (+830)

Rumsbeläggning 66,3 % (+21)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 54,1 % (+15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa