Västerbottens Län
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västerbottens Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 47 900
63 %
ikon: sweden 46 100
58 %
ikon: foreign 1 800
90 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 14,1 milj. SEK
70 %
Genomsnittliga priser:
Natt
294,60 SEK
72,20 SEK
Rum
699,00 SEK
112,00 SEK
RevPAR
122,70 SEK
242,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 102
1 %
ikon: room 3 600
4 %
ikon: bed 9 000
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
61 %
ikon: bed 0,11
67 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

47 900 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 47 900 bäddnätter i Västerbottens Län (-62,9 %), av vilka 46 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 58 procent och utländska bäddnätter minskade med 90 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 63 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 326 000 bäddnätter (-23,8 %) för inhemska besökare och 52 800 (-29,7 %) för utlänningar i Västerbottens Län, sammanlagt 379 000 (-24,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,7 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västerbottens Län av det totala antalet bäddnätter var 3,7 % (+0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,9 % och utländska bäddnätter 1,5 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 14,1 miljoner SEK (-33,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 142,0 miljoner SEK och den minskade med 47,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 700 SEK -13,8 % 810 SEK 0,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK -19,7 % 380 SEK -0,7 %
Revpar (Registrerade) 123 SEK -66,4 % 300 SEK -21,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

102 inkvarteringsanläggningar (+1)
3 600 rum (-166)
9 000 bäddar (-300)

Rumsbeläggning 17,6 % (-27)
Osålda rum 3 000
Bädd beläggning 10,6 % (-21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västerbotten county + nyckelord"

Google söker efter "västerbotten county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa