Västerbottens Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västerbottens Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 97 200
5 %
ikon: sweden 82 800
7 %
ikon: foreign 14 400
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 37,3 milj. SEK
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
384,20 SEK
0,80 SEK
Rum
761,00 SEK
19,00 SEK
RevPAR
302,30 SEK
16,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 98
3 %
ikon: room 3 700
2 %
ikon: bed 9 200
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,4
3 %
ikon: bed 0,26
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

97 200 registrerade bäddnätter

Under januari 2020 registrerades 97 200 bäddnätter i Västerbottens Län (-5,2 %), av vilka 82 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 14 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets januari.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,5 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västerbottens Län av det totala antalet bäddnätter var 2,5 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,7 % och utländska bäddnätter 1,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 37,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 37,3 miljoner SEK (-1,9 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 760 SEK -2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK 0,2 %
Revpar (Registrerade) 300 SEK -5,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

98 inkvarteringsanläggningar (+3)
3 700 rum (+59)
9 200 bäddar (+480)

Rumsbeläggning 39,7 % (-1,1)
Osålda rum 2 200
Bädd beläggning 26,1 % (-0,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västerbotten county + nyckelord"

Google söker efter "västerbotten county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa