Västerbottens Län
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Västerbottens Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 103 000
5 %
ikon: sweden 93 500
2 %
ikon: foreign 9 900
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 49,4 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
477,50 SEK
29,20 SEK
Rum
829,00 SEK
4,00 SEK
RevPAR
439,90 SEK
10,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 91
1 %
ikon: room 3 600
1 %
ikon: bed 8 600
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

103 000 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 103 000 bäddnätter i Västerbottens Län (-4,5 %), av vilka 93 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 25 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november registrerades 1,4 miljoner bäddnätter (+2,8 %) för inhemska besökare och 422 000 (+1,4 %) för utlänningar i Västerbottens Län, sammanlagt 1,8 miljoner (+2,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,8 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västerbottens Län av det totala antalet bäddnätter var 2,8 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,2 % och utländska bäddnätter 1,4 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 49,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 49,4 miljoner SEK (+818 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 554,3 miljoner SEK och den ökade med 15,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 830 SEK 0,5 % 810 SEK 0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 6,5 % 310 SEK 0,5 %
Revpar (Registrerade) 440 SEK 2,4 % 420 SEK 1,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

91 inkvarteringsanläggningar (+1)
3 600 rum (-31)
8 600 bäddar (+200)

Rumsbeläggning 53,1 % (+0,98)
Osålda rum 1 700
Bädd beläggning 33,3 % (-0,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västerbotten county + nyckelord"

Google söker efter "västerbotten county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa