Västerbottens Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Västerbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 213 000
7 %
ikon: sweden 156 000
8 %
ikon: foreign 57 500
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 52,2 milj.
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
244,90 SEK
21,30 SEK
Rum
779,00 SEK
49,00 SEK
RevPAR
419,70 SEK
63,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 102
4 %
ikon: room 3 600
1 %
ikon: bed 9 000
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under augusti 2019 registrerades 213 000 bäddnätter i Region Västerbotten (+6,6 %), av vilka 156 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 57 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 1,1 miljoner bed nights (+4,0 %) för inhemska besökare och 375 000 (+2,1 %) för utlänningar i Region Västerbotten, sammanlagt 1,4 miljoner (+3,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,4 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Västerbotten av det totala antalet bäddnätter var 2,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,6 % och utländska bäddnätter 2,1 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 52,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 52,2 miljoner SEK (+7,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 392,9 miljoner SEK och den ökade med 14,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 780 SEK 6,7 % 800 SEK 0,5 %
Revpar (Registrerade) 420 SEK 17,9 %  400 SEK 0,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 240 SEK 9,5 % 270 SEK 0,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

102 inkvarteringsanläggningar (-4)
3 600 rum (-35)
9 000 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 53,9 % (+5,1)
Osålda rum 1 700
Bädd beläggning 40,2 % (+1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa