Västernorrlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västernorrlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 45 600
35 %
ikon: sweden 41 700
35 %
ikon: foreign 3 900
37 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 22,9 milj. SEK
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
502,50 SEK
33,40 SEK
Rum
803,00 SEK
64,00 SEK
RevPAR
233,30 SEK
168,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 73
4 %
ikon: room 3 100
5 %
ikon: bed 6 700
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,29
37 %
ikon: bed 0,19
43 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

45 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 45 600 bäddnätter i Västernorrlands Län (-34,9 %), av vilka 41 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 35 procent och utländska bäddnätter minskade med 37 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 35 procent jämfört med förra årets mars.

Mellan januari och mars registrerades 167 000 bäddnätter (-6,8 %) för inhemska besökare och 14 900 (-13,8 %) för utlänningar i Västernorrlands Län, sammanlagt 182 000 (-7,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,6 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västernorrlands Län av det totala antalet bäddnätter var 1,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,7 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 22,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 22,9 miljoner SEK (-14,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 91,9 miljoner SEK och den minskade med 15,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 800 SEK -7,4 % 830 SEK -4,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK -6,2 % 510 SEK -7,5 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK -41,9 % 320 SEK -18,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

73 inkvarteringsanläggningar (+3)
3 100 rum (+149)
6 700 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 29,1 % (-17)
Osålda rum 2 200
Bädd beläggning 19,2 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västernorrland county + nyckelord"

Google söker efter "västernorrland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa