Västernorrlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Västernorrland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 163 000
9 %
ikon: sweden 140 000
13 %
ikon: foreign 22 900
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 45,8 milj.
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
280,70 SEK
8,90 SEK
Rum
814,00 SEK
3,00 SEK
RevPAR
441,20 SEK
21,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 97
0 %
ikon: room 3 100
1 %
ikon: bed 7 500
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under augusti 2019 registrerades 163 000 bäddnätter i Region Västernorrland (+9,5 %), av vilka 140 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 22 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 13 procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 809 000 bed nights (+10,1 %) för inhemska besökare och 135 000 (-8,1 %) för utlänningar i Region Västernorrland, sammanlagt 944 000 (+7,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Västernorrland av det totala antalet bäddnätter var 1,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,3 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 45,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 45,8 miljoner SEK (+2,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 329,7 miljoner SEK och den ökade med 9,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 810 SEK 0,4 % 860 SEK 0,7 %
Revpar (Registrerade) 440 SEK 5,0 % 430 SEK 3,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK -3,1 % 350 SEK -3,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

97 inkvarteringsanläggningar (+0)
3 100 rum (+36)
7 500 bäddar (+166)

Rumsbeläggning 54,2 % (+2,4)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 40,8 % (+0,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa