Västernorrlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Västernorrlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 61 600
3 %
ikon: sweden 57 600
5 %
ikon: foreign 4 100
14 %
Topp 3:
Förenta Staterna
690
10 %
Storbritannien
530
350 %
Norge
390
15 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 32,0 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
519,70 SEK
13,30 SEK
Rum
873,00 SEK
25,00 SEK
RevPAR
330,80 SEK
1,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 74
1 %
ikon: room 3 000
5 %
ikon: bed 6 600
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under december 2019 registrerades 61 600 bäddnätter i Västernorrlands Län (+3,3 %), av vilka 57 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (690 nights).

Mellan januari och december registrerades 1,1 miljoner bäddnätter (+10,1 %) för inhemska besökare och 163 000 (-6,7 %) för utlänningar i Västernorrlands Län, sammanlagt 1,3 miljoner (+7,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västernorrlands Län av det totala antalet bäddnätter var 1,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,1 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 32,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 32,0 miljoner SEK (+1,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 505,1 miljoner SEK och den ökade med 21,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK 2,9 % 870 SEK 1,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK 2,6 % 400 SEK -2,9 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK 0,5 % 440 SEK 3,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

74 inkvarteringsanläggningar (+1)
3 000 rum (+146)
6 600 bäddar (+450)

Rumsbeläggning 37,9 % (-0,93)
Osålda rum 1 900
Bädd beläggning 28,5 % (-2,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västernorrland county + nyckelord"

Google söker efter "västernorrland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa