Västervik
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Västervik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 200
9 %
ikon: sweden 10 500
0 %
ikon: foreign 1 700
168 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 000
31 %
ikon: sweden 6 400
29 %
ikon: foreign 510
74 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,4 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
523,90 SEK
14,40 SEK
Rum
1 079,70 SEK
60,30 SEK
RevPAR
428,10 SEK
55,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
4 %
ikon: room 570
19 %
ikon: bed 1 600
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under Oktober 2019 registrerades 12 200 bäddnätter i Västervik (+9,2 %), av vilka 10 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med 168 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets Oktober.

2 200 rooms (-25,8 %) bokades av fritidsresenärer och 3 700 rooms (+62,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 311 000 bäddnätter (+4,1 %) för inhemska besökare och 72 100 (+15,4 %) för utlänningar i Västervik, sammanlagt 383 000 (+6,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,1 miljoner bäddnätter (+3,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 936 000 nätter (-2,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västervik av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

7 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 31 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,7 procent inhemska och 7,3 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västervik i genomsnitt 1,6 nätter (-0,48) och utländska besökare 3,3 nätter (+1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 6,4 miljoner SEK (+377 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 118,9 miljoner SEK och den ökade med 36,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -5,3 % 1 500 SEK 21,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK -2,7 % 310 SEK 36,7 % 
Revpar (Registrerade) 430 SEK -11,4 %  720 SEK 15,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+1)
570 rum (+90)
1 600 bäddar (+11)

Rumsbeläggning 39,6 % (-2,7)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 30,5 % (+3,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västervik + nyckelord"

Google söker efter "västervik" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,54/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Trafa

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa