Västervik
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västervik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 800
0 %
ikon: sweden 8 700
7 %
ikon: foreign 1 100
155 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 800
0 %
ikon: sweden 3 600
2 %
ikon: foreign 126
37 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,2 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
428,00 SEK
5,60 SEK
Rum
979,90 SEK
11,80 SEK
RevPAR
324,30 SEK
0,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
13 %
ikon: room 560
2 %
ikon: bed 1 600
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,33
1 %
ikon: bed 0,28
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 800 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 9 800 bäddnätter i Västervik (+0,0 %), av vilka 8 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 155 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets februari.

1 600 rooms (-15,2 %) bokades av fritidsresenärer och 2 600 rooms (+12,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 16 800 bäddnätter (-3,3 %) för inhemska besökare och 2 300 (+132,1 %) för utlänningar i Västervik, sammanlagt 19 000 (+4,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västervik av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,6 procent inhemska och 3,4 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västervik i genomsnitt 2,4 nätter (-0,25) och utländska besökare 8,9 nätter (+6,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 4,2 miljoner SEK (+56 200).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 8,0 miljoner SEK och den ökade med 184 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK 1,2 % 950 SEK -4,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK 1,3 % 420 SEK -1,5 %
Revpar (Registrerade) 320 SEK 0,0 % 300 SEK 1,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (-3)
560 rum (-14)
1 600 bäddar (-23)

Rumsbeläggning 33,1 % (-0,39)
Osålda rum 380
Bädd beläggning 28,3 % (-0,88)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västervik + nyckelord"

Google söker efter "västervik" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,01/10 (-0,82).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Trafa

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa