Västervik
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Västervik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 300
7 %
ikon: sweden 12 100
10 %
ikon: foreign 2 200
16 %
Topp 3:
Tyskland
1 200
50 %
Lettland
230
2 725 %
Danmark
139
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 500
3 %
ikon: sweden 6 600
5 %
ikon: foreign 890
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,1 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
494,50 SEK
13,70 SEK
Rum
1 140,00 SEK
16,10 SEK
RevPAR
438,70 SEK
99,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 33
6 %
ikon: room 600
23 %
ikon: bed 1 800
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

14 300 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 14 300 bäddnätter i Västervik (-6,9 %), av vilka 12 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sju procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 200 nights).

3 000 rooms (+14,8 %) bokades av fritidsresenärer och 3 200 rooms (-15,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 301 000 bäddnätter (+4,3 %) för inhemska besökare och 70 400 (+13,8 %) för utlänningar i Västervik, sammanlagt 371 000 (+6,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västervik av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

7 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,1 procent inhemska och 11,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västervik i genomsnitt 1,8 nätter (-0,1) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,07).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 7,1 miljoner SEK (-316 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 112,5 miljoner SEK och den ökade med 36,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -1,4 % 1 600 SEK 23,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK 2,8 % 300 SEK 39,7 % 
Revpar (Registrerade) 440 SEK -18,4 %  750 SEK 17,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

33 inkvarteringsanläggningar (+2)
600 rum (+113)
1 800 bäddar (+66)

Rumsbeläggning 38,5 % (-8,0)
Osålda rum 370
Bädd beläggning 31,1 % (-1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västervik + nyckelord"

Google söker efter "västervik" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,76/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Trafa

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa