Västervik
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västervik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 700
46 %
ikon: sweden 6 500
43 %
ikon: foreign 157
82 %
Topp 3:
Tyskland
87
67 %
Danmark
23
88 %
Lettland
8,0
300 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 200
45 %
ikon: sweden 3 200
42 %
ikon: foreign 37
90 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj. SEK
62 %
Genomsnittliga priser:
Natt
318,10 SEK
130,00 SEK
Rum
906,20 SEK
189,70 SEK
RevPAR
161,70 SEK
253,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
4 %
ikon: room 620
9 %
ikon: bed 1 800
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
53 %
ikon: bed 0,19
46 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 700 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 6 700 bäddnätter i Västervik (-46,1 %), av vilka 6 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 157 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 43 procent och utländska bäddnätter minskade med 82 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 46 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (87 nights).

1 200 rooms (-27,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-66,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 31 600 bäddnätter (-18,5 %) för inhemska besökare och 2 900 (+20,9 %) för utlänningar i Västervik, sammanlagt 34 500 (-16,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västervik av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 45 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,9 procent inhemska och 1,1 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västervik i genomsnitt 2,0 nätter (-0,05) och utländska besökare 4,2 nätter (+1,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 2,1 miljoner SEK (-3,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 13,7 miljoner SEK och den minskade med 4,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK -17,3 % 950 SEK -6,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK -29,0 % 400 SEK -10,8 %
Revpar (Registrerade) 162 SEK -61,0 % 250 SEK -25,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+1)
620 rum (+54)
1 800 bäddar (+161)

Rumsbeläggning 17,8 % (-20)
Osålda rum 510
Bädd beläggning 18,8 % (-16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västervik + nyckelord"

Google söker efter "västervik" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i april var 8,33/10 (-0,37).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa