Västervik
Inkvarterings- och resestatistik

September 2018

Västervik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 300
1 %
ikon: sweden 13 500
1 %
ikon: foreign 1 900
5 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 800
8 %
ikon: sweden 7 000
7 %
ikon: foreign 750
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,4 milj. SEK
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
480,80 SEK
72,10 SEK
Rum
1 156,10 SEK
29,00 SEK
RevPAR
537,70 SEK
75,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 31
6 %
ikon: room 490
6 %
ikon: bed 1 700
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under september 2018 registrerades 15 300 bäddnätter i Västervik (+1,2 %), av vilka 13 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets september.

2 600 rooms (+25,7 %) bokades av fritidsresenärer och 3 800 rooms (+19,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 288 000 bäddnätter (-9,9 %) för inhemska besökare och 61 800 (+1,7 %) för utlänningar i Västervik, sammanlagt 350 000 (-8,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (-0,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,3 miljoner nätter (-1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (+2,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västervik av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

7 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,3 procent inhemska och 9,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västervik i genomsnitt 1,9 nätter (+0,15) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,58).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 7,4 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 76,0 miljoner SEK och den ökade med 8,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2018
Antal
Förändring jan-september 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -2,4 % 1 300 SEK 8,7 %
Revpar (Registrerade) 540 SEK 16,4 %  640 SEK 17,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 17,6 %  220 SEK 21,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (-2)
490 rum (+28)
1 700 bäddar (-67)

Rumsbeläggning 46,5 % (+7,5)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 32,8 % (+3,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västervik + nyckelord"

Google söker efter "västervik" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Trafa

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa