Västmanland Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Västmanland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 109 000
3 %
ikon: sweden 95 200
3 %
ikon: foreign 14 000
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 37,1 milj.
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
339,60 SEK
10,10 SEK
Rum
884,00 SEK
21,00 SEK
RevPAR
507,10 SEK
1,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 63
5 %
ikon: room 2 300
6 %
ikon: bed 5 000
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under augusti 2019 registrerades 109 000 bäddnätter i Region Västmanland (+2,6 %), av vilka 95 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 14 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 598 000 bed nights (+6,2 %) för inhemska besökare och 71 900 (-9,0 %) för utlänningar i Region Västmanland, sammanlagt 670 000 (+4,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Västmanland av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,6 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 37,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 37,1 miljoner SEK (+2,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 281,1 miljoner SEK och den ökade med 14,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK -2,3 % 940 SEK 0,9 %
Revpar (Registrerade) 510 SEK 0,2 % 510 SEK -2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 340 SEK 3,1 % 420 SEK 1,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

63 inkvarteringsanläggningar (+3)
2 300 rum (+122)
5 000 bäddar (+270)

Rumsbeläggning 57,4 % (+1,5)
Osålda rum 960
Bädd beläggning 43,6 % (+2,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa