Västmanlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västmanlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 55 700
5 %
ikon: sweden 52 000
8 %
ikon: foreign 3 700
23 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 29,9 milj. SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
537,30 SEK
11,70 SEK
Rum
927,00 SEK
7,00 SEK
RevPAR
422,00 SEK
8,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 59
5 %
ikon: room 2 300
11 %
ikon: bed 4 900
14 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under december 2019 registrerades 55 700 bäddnätter i Västmanlands Län (+5,0 %), av vilka 52 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 23 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets december.

Mellan januari och december registrerades 830 000 bäddnätter (+4,6 %) för inhemska besökare och 96 500 (-11,4 %) för utlänningar i Västmanlands Län, sammanlagt 926 000 (+2,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,6 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västmanlands Län av det totala antalet bäddnätter var 1,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,9 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 29,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 29,9 miljoner SEK (+2,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 432,9 miljoner SEK och den ökade med 17,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK -0,7 % 950 SEK 0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK 2,2 % 470 SEK 1,5 %
Revpar (Registrerade) 420 SEK -2,0 % 520 SEK -2,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

59 inkvarteringsanläggningar (+3)
2 300 rum (+220)
4 900 bäddar (+590)

Rumsbeläggning 45,5 % (-0,58)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 32,3 % (-2,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västmanland county + nyckelord"

Google söker efter "västmanland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa