Västmanlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västmanlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 42 900
33 %
ikon: sweden 40 300
32 %
ikon: foreign 2 600
45 %
Topp 3:
Slovak
440
2 242 %
Förenta Staterna
340
60 %
Finland
210
18 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 24,2 milj. SEK
35 %
Genomsnittliga priser:
Natt
563,30 SEK
12,70 SEK
Rum
1 045,00 SEK
68,00 SEK
RevPAR
333,10 SEK
211,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 58
9 %
ikon: room 2 300
6 %
ikon: bed 4 900
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,32
43 %
ikon: bed 0,22
42 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

42 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 42 900 bäddnätter i Västmanlands Län (-33,0 %), av vilka 40 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 32 procent och utländska bäddnätter minskade med 45 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 33 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Slovak (440 nights).

Mellan januari och mars registrerades 150 000 bäddnätter (-6,8 %) för inhemska besökare och 11 400 (-24,9 %) för utlänningar i Västmanlands Län, sammanlagt 162 000 (-8,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,5 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västmanlands Län av det totala antalet bäddnätter var 1,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,7 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 24,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 24,2 miljoner SEK (-12,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 89,6 miljoner SEK och den minskade med 9,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 7,0 % 950 SEK -1,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK -2,2 % 550 SEK -1,4 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK -38,9 % 420 SEK -16,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

58 inkvarteringsanläggningar (+5)
2 300 rum (+136)
4 900 bäddar (+390)

Rumsbeläggning 31,9 % (-24)
Osålda rum 1 500
Bädd beläggning 22,1 % (-16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västmanland county + nyckelord"

Google söker efter "västmanland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa