Västmanlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Västmanlands Län: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 67 900
26 %
ikon: sweden 64 500
25 %
ikon: foreign 3 300
51 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 22,5 mn SEK
59 %
Genomsnittliga priser:
Natt
330,90 SEK
68,20 SEK
Rum
850,00 SEK
75,00 SEK
RevPAR
313,00 SEK
115,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 63
2 %
ikon: room 2 200
0 %
ikon: bed 5 000
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 37 %
44 %
ikon: bed 27 %
53 %

Registrerade gästnätter ökade med 26 procent

Under maj 2021 upptecknades 67 900 registrerade gästnätter i Västmanlands Län (+26,1 %), var av 64 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 25 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 51 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 26 procent i jämförelse med maj förra året.

Mellan januari och maj upptecknades 218 000 registrerade gästnätter (-6,8 %) för inhemska besökare och 11 700 (-23,1 %) för utländska besökare i Västmanlands Län, de vill säga sammanlagt 229 000 (-7,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,1 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (+46,4 %) registrerades i hela landet, var av 3,0 miljoner nätter (+44,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 291 000 nätter (+65,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västmanlands Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,1 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,2 % och utländska gästnätter 1,1 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 22,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 22,5 miljoner SEK (+8,3 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 89,9 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 25,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2021
Antal
Förändring jan-Maj 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK 9,7 % 850 SEK -6,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK 25,9 % 390 SEK -15,2 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK 58,2 % 260 SEK -19,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

63 inkvarteringsanläggningar (+1)
2 200 rum (+7)
5 000 bäddar (-14)

Rumsbeläggning 36,8 % (+11)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 27,2 % (+9,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa