Västmanlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västmanlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 69 400
27 %
ikon: sweden 66 900
20 %
ikon: foreign 2 500
78 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 16,0 milj. SEK
54 %
Genomsnittliga priser:
Natt
231,30 SEK
140,10 SEK
Rum
775,00 SEK
182,00 SEK
RevPAR
233,80 SEK
280,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 61
2 %
ikon: room 2 200
2 %
ikon: bed 4 900
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 30 %
44 %
ikon: bed 22 %
43 %

69 400 registrerade bäddnätter

Under juni 2020 upptecknades 69 400 registrerade bäddnätter i Västmanlands Län (-26,9 %), av vilka 66 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 20 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 78 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 27 procent jämfört med förra årets juni.

Mellan januari och juni upptecknades 301 000 registrerade bäddnätter (-21,9 %) för inhemska besökare och 17 600 (-56,1 %) för utlänningar i Västmanlands Län, sammanlagt 318 000 (-25,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade bäddnätter (-48,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (-32,3 %) nyttjades av nationella besökare och 257 000 nätter (-87,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västmanlands Län av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,9 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,0 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 16,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 16,0 miljoner SEK (-19,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 130,7 miljoner SEK och den minskade med 82,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK -19,0 % 890 SEK -8,6 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK -54,5 % 310 SEK -40,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 230 SEK -37,7 % 410 SEK -18,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

61 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 200 rum (+37)
4 900 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 30,2 % (-24)
Osålda rum 1 600
Bädd beläggning 22,1 % (-17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västmanland county + nyckelord"

Google söker efter "västmanland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa