Västra Götalands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Västra Götalands Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1,4 mn
55 %
ikon: sweden 1,2 mn
39 %
ikon: foreign 265 000
203 %
Genomsnittliga priser:
Natt
281,90 SEK
44,10 SEK
Rum
1 053,00 SEK
147,00 SEK
RevPAR
634,50 SEK
256,80 SEK
ikon: establishment 420
2 %
ikon: room 19 000
11 %
ikon: bed 47 200
8 %
ikon: room 60 %
45 %
ikon: bed 52 %
57 %

Registrerade gästnätter ökade med 55 procent

Under augusti 2021 upptecknades 1,4 miljoner registrerade gästnätter i Västra Götalands Län (+54,8 %), var av 1,2 miljoner nätter utnyttjades av inhemska besökare och 265 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 39 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 200 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 55 procent i jämförelse med augusti förra året.

Mellan januari och augusti upptecknades 5,1 miljoner registrerade gästnätter (+20,0 %) för inhemska besökare och 744 000 (+37,8 %) för utländska besökare i Västra Götalands Län, de vill säga sammanlagt 5,8 miljoner (+22,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 17,0 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västra Götalands Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 17,0 % (+1,7 procentandelar), av inhemska gästnätter 17,2 % och utländska gästnätter 16,5 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 404,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 404,6 miljoner SEK (+184,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 1,7 miljarder SEK, vilket innebär att det ökade med 197,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 16,2 % 980 SEK 4,8 %
Revpar (Registrerade) 630 SEK 68,0 % 360 SEK 8,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK 18,5 % 280 SEK -7,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

420 inkvarteringsanläggningar (+8)
19 000 rum (+1 900)
47 200 bäddar (+3 600)

Rumsbeläggning 60,3 % (+19)
Osålda rum 7 500
Bädd beläggning 52,3 % (+19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa