Västra Götalands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Västra Götaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1,5 milj.
2 %
ikon: sweden 974 000
1 %
ikon: foreign 521 000
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 485,9 milj.
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
325,00 SEK
10,90 SEK
Rum
1 061,00 SEK
33,00 SEK
RevPAR
764,10 SEK
5,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 400
4 %
ikon: room 18 500
5 %
ikon: bed 46 300
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under augusti 2019 registrerades 1,5 miljoner bäddnätter i Region Västra Götaland (+2,1 %), av vilka 974 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 521 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 5,5 miljoner bed nights (+2,9 %) för inhemska besökare och 2,6 miljoner (+2,7 %) för utlänningar i Region Västra Götaland, sammanlagt 8,1 miljoner (+2,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 16,8 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Västra Götaland av det totala antalet bäddnätter var 16,8 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 16,0 % och utländska bäddnätter 18,7 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 485,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 485,9 miljoner SEK (+25,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 3,1 miljarder SEK och den ökade med 138,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 3,2 % 1 000 SEK 1,2 %
Revpar (Registrerade) 760 SEK 0,8 % 660 SEK 0,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK 3,5 % 380 SEK 1,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

400 inkvarteringsanläggningar (+14)
18 500 rum (+890)
46 300 bäddar (+2 300)

Rumsbeläggning 72,0 % (-1,7)
Osålda rum 5 200
Bädd beläggning 57,6 % (-0,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa