Västra Götalands Län
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Västra Götalands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 575 000
2 %
ikon: sweden 443 000
4 %
ikon: foreign 132 000
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 380,9 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
662,30 SEK
22,90 SEK
Rum
1 090,00 SEK
37,00 SEK
RevPAR
681,50 SEK
1,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 350
5 %
ikon: room 18 000
6 %
ikon: bed 42 600
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under november 2019 registrerades 575 000 bäddnätter i Västra Götalands Län (+2,3 %), av vilka 443 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 132 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november registrerades 7,0 miljoner bäddnätter (+3,4 %) för inhemska besökare och 3,1 miljoner (+1,8 %) för utlänningar i Västra Götalands Län, sammanlagt 10,0 miljoner (+2,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 15,8 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västra Götalands Län av det totala antalet bäddnätter var 15,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 15,3 % och utländska bäddnätter 18,0 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 380,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 380,9 miljoner SEK (+21,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 4,3 miljarder SEK och den ökade med 199,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 3,5 % 1 100 SEK 1,2 %
Revpar (Registrerade) 680 SEK 0,2 % 670 SEK 0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK 3,6 % 430 SEK 1,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

350 inkvarteringsanläggningar (+18)
18 000 rum (+1 000)
42 600 bäddar (+2 200)

Rumsbeläggning 62,5 % (-2,1)
Osålda rum 6 800
Bädd beläggning 41,2 % (-1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västra götaland county + nyckelord"

Google söker efter "västra götaland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa