Västra Götalands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västra Götalands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 472 000
7 %
ikon: sweden 355 000
8 %
ikon: foreign 117 000
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 272,6 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
577,20 SEK
27,20 SEK
Rum
975,00 SEK
70,00 SEK
RevPAR
486,80 SEK
35,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 340
9 %
ikon: room 17 500
5 %
ikon: bed 41 100
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,5
0 %
ikon: bed 0,33
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under januari 2020 registrerades 472 000 bäddnätter i Västra Götalands Län (+7,1 %), av vilka 355 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 117 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets januari.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 12,2 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västra Götalands Län av det totala antalet bäddnätter var 12,2 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 11,6 % och utländska bäddnätter 14,7 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 272,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 272,6 miljoner SEK (+30,2 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK 7,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 4,9 %
Revpar (Registrerade) 490 SEK 7,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

340 inkvarteringsanläggningar (+27)
17 500 rum (+810)
41 100 bäddar (+1 500)

Rumsbeläggning 49,9 % (+0,09)
Osålda rum 8 800
Bädd beläggning 32,8 % (+1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västra götaland county + nyckelord"

Google söker efter "västra götaland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa