Västra Götalands Län
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västra Götalands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 170 000
74 %
ikon: sweden 154 000
67 %
ikon: foreign 16 100
91 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 54,3 milj. SEK
83 %
Genomsnittliga priser:
Natt
319,50 SEK
177,90 SEK
Rum
774,00 SEK
213,00 SEK
RevPAR
103,10 SEK
469,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 370
0 %
ikon: room 16 400
8 %
ikon: bed 39 500
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,13
77 %
ikon: bed 0,09
77 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

170 000 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 170 000 bäddnätter i Västra Götalands Län (-73,8 %), av vilka 154 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 16 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 67 procent och utländska bäddnätter minskade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 74 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 1,1 miljoner bäddnätter (-27,6 %) för inhemska besökare och 312 000 (-43,7 %) för utlänningar i Västra Götalands Län, sammanlagt 1,4 miljoner (-31,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 13,1 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västra Götalands Län av det totala antalet bäddnätter var 13,1 % (-2,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 13,1 % och utländska bäddnätter 13,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 54,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 54,3 miljoner SEK (-268,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 743,4 miljoner SEK och den minskade med 339,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK -21,6 % 960 SEK 3,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK -35,8 % 530 SEK 0,9 %
Revpar (Registrerade) 103 SEK -82,0 % 340 SEK -31,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

370 inkvarteringsanläggningar (+1)
16 400 rum (-1 500)
39 500 bäddar (-3 700)

Rumsbeläggning 13,3 % (-45)
Osålda rum 14 200
Bädd beläggning 9,1 % (-31)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "västra götaland county + nyckelord"

Google söker efter "västra götaland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa