Vaxholm
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Vaxholm: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 000
99 %
ikon: sweden 2 900
108 %
ikon: foreign 57
39 %
Topp 3:
Belgien
22
267 %
Polen
12
300 %
Tyskland
8,0
14 %
ikon: star 1 600
160 %
ikon: sweden 1 600
179 %
ikon: foreign 41
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
369,60 SEK
101,40 SEK
Rum
1 080,20 SEK
73,90 SEK
RevPAR
387,90 SEK
250,20 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 99
0 %
ikon: bed 199
0 %
ikon: room 36 %
162 %
ikon: bed 49 %
92 %

Registrerade gästnätter ökade med 99 procent

Under november 2021 upptecknades 3 000 registrerade gästnätter i Vaxholm (+98,7 %), var av 2 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 57 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 108 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 39 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 99 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Belgien (22 nights).

560 rum (+104,8 %) bokades av fritidsresenärer och 460 rum (+264,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 68 800 registrerade gästnätter (+30,5 %) för inhemska besökare och 9 600 (+389,8 %) för utländska besökare i Vaxholm, de vill säga sammanlagt 78 300 (+43,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vaxholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 160 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,5 procent inhemska och 2,5 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vaxholm i genomsnitt 1,8 nätter (-0,63) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,26).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 1,1 miljoner SEK (+698 000).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 24,4 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 9,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 7,3 % 2 200 SEK 39,1 %
Revpar (Registrerade) 390 SEK 181,7 % 760 SEK 60,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK 37,8 % 310 SEK 11,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
99 rum (+0)
199 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 35,9 % (+22)
Osålda rum 63
Bädd beläggning 49,4 % (+24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa