Vaxholm
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vaxholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 700
6 %
ikon: sweden 4 600
1 %
ikon: foreign 1 000
42 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 100
8 %
ikon: sweden 2 500
14 %
ikon: foreign 600
32 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,3 milj.
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
411,70 SEK
42,50 SEK
Rum
1 944,40 SEK
216,40 SEK
RevPAR
967,00 SEK
142,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 99
43 %
ikon: bed 220
17 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under september 2019 registrerades 5 700 bäddnätter i Vaxholm (+6,2 %), av vilka 4 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 42 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets september.

480 rooms (-43,5 %) bokades av fritidsresenärer och 720 rooms (+143,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 48 000 bäddnätter (-11,7 %) för inhemska besökare och 17 900 (+19,1 %) för utlänningar i Vaxholm, sammanlagt 65 800 (-5,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vaxholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,6 procent inhemska och 19,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vaxholm i genomsnitt 1,9 nätter (+0,27) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,3 miljoner SEK (+363 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 20,0 miljoner SEK och den ökade med 4,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 900 SEK 12,5 %  1 800 SEK 6,4 %
Revpar (Registrerade) 970 SEK -12,8 %  840 SEK -3,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK 11,5 %  300 SEK 33,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
99 rum (+30)
220 bäddar (+32)

Rumsbeläggning 49,7 % (-14)
Osålda rum 50
Bädd beläggning 123,5 % (+11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,86/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa