Vaxholm
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vaxholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
23 %
ikon: sweden 1 900
22 %
ikon: foreign 44
49 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 650
52 %
ikon: sweden 630
50 %
ikon: foreign 16
79 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 451 000 SEK
56 %
Genomsnittliga priser:
Natt
235,70 SEK
172,00 SEK
Rum
1 256,80 SEK
118,70 SEK
RevPAR
158,10 SEK
256,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 92
7 %
ikon: bed 183
15 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,13
58 %
ikon: bed 0,34
37 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 900 bäddnätter i Vaxholm (-23,1 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 44 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 22 procent och utländska bäddnätter minskade med 49 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 23 procent jämfört med förra årets mars.

158 rooms (-28,5 %) bokades av fritidsresenärer och 200 rooms (-61,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 6 200 bäddnätter (-7,2 %) för inhemska besökare och 145 (-56,1 %) för utlänningar i Vaxholm, sammanlagt 6 400 (-9,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vaxholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

650 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 52 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,5 procent inhemska och 2,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vaxholm i genomsnitt 2,9 nätter (+1,1) och utländska besökare 2,8 nätter (+1,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 451 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 451 000 SEK (-564 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,0 miljoner SEK och den minskade med 582 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -8,6 % 1 400 SEK 8,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 240 SEK -42,2 % 310 SEK -14,5 %
Revpar (Registrerade) 158 SEK -61,9 % 260 SEK -32,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
92 rum (-7)
183 bäddar (-32)

Rumsbeläggning 12,6 % (-18)
Osålda rum 80
Bädd beläggning 33,7 % (-20)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vaxholm + nyckelord"

Google söker efter "vaxholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (november 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 9,21/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa