Vaxholm
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vaxholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
2 %
ikon: sweden 1 800
11 %
ikon: foreign 157
58 %
Topp 3:
Finland
34
100 %
Norge
32
113 %
Danmark
23
109 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
22 %
ikon: sweden 990
8 %
ikon: foreign 132
4 300 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 942 000 SEK
77 %
Genomsnittliga priser:
Natt
478,60 SEK
213,00 SEK
Rum
1 509,50 SEK
41,70 SEK
RevPAR
394,60 SEK
11,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 99
43 %
ikon: bed 220
17 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 000 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 000 bäddnätter i Vaxholm (-1,9 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 157 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 58 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (34 nights).

390 rooms (+201,5 %) bokades av fritidsresenärer och 230 rooms (-0,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 54 000 bäddnätter (-10,6 %) för inhemska besökare och 18 200 (+17,2 %) för utlänningar i Vaxholm, sammanlagt 72 200 (-4,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vaxholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 22 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,3 procent inhemska och 11,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vaxholm i genomsnitt 1,8 nätter (+0,05) och utländska besökare 1,2 nätter (-123).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 942 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 942 000 SEK (+409 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 23,3 miljoner SEK och den ökade med 4,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 2,8 % 1 700 SEK 3,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 80,2 % 320 SEK 26,9 %
Revpar (Registrerade) 390 SEK 3,0 % 730 SEK -13,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
99 rum (+30)
220 bäddar (+32)

Rumsbeläggning 26,1 % (+0,05)
Osålda rum 73
Bädd beläggning 42,7 % (-9,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vaxholm + nyckelord"

Google söker efter "vaxholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 9,21/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa