Vaxholm
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Vaxholm: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 500
31 %
ikon: sweden 1 400
34 %
ikon: foreign 94
129 %
ikon: star 620
56 %
ikon: sweden 570
59 %
ikon: foreign 57
54 %
Genomsnittliga priser:
Natt
268,20 SEK
280,10 SEK
Rum
1 006,30 SEK
248,90 SEK
RevPAR
137,70 SEK
293,40 SEK
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 99
0 %
ikon: bed 199
7 %
ikon: room 14 %
60 %
ikon: bed 26 %
35 %

1 500 registrerade gästnätter

Under november 2020 upptecknades 1 500 registrerade gästnätter i Vaxholm (-31,0 %), var av 1 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 94 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 34 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 129 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 31 procent i jämförelse med november förra året.

270 rum (-16,0 %) bokades av fritidsresenärer och 126 rum (-79,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 52 700 registrerade gästnätter (+1,0 %) för inhemska besökare och 2 000 (-89,2 %) för utländska besökare i Vaxholm, de vill säga sammanlagt 54 600 (-22,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (-56,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-53,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 234 000 nätter (-68,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vaxholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

620 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 56 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vaxholm i genomsnitt 2,5 nätter (+0,94) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,54).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 402 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 402 000 SEK (-788 000).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 15,3 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 7,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -19,8 % 1 600 SEK -10,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK -51,1 % 280 SEK -12,3 %
Revpar (Registrerade) 138 SEK -68,1 % 470 SEK -37,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
99 rum (+0)
199 bäddar (-16)

Rumsbeläggning 13,7 % (-21)
Osålda rum 85
Bädd beläggning 25,7 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa