Vaxholm
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Vaxholm: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 500
6 %
ikon: sweden 2 400
7 %
ikon: foreign 75
47 %
ikon: star 1 600
6 %
ikon: sweden 1 500
10 %
ikon: foreign 85
193 %
Genomsnittliga priser:
Natt
697,50 SEK
211,20 SEK
Rum
1 648,90 SEK
410,50 SEK
RevPAR
574,60 SEK
145,20 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 99
0 %
ikon: bed 199
0 %
ikon: room 35 %
0 %
ikon: bed 38 %
14 %

2 500 registrerade gästnätter

Under oktober 2021 upptecknades 2 500 registrerade gästnätter i Vaxholm (-5,6 %), var av 2 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 75 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med sju procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 47 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sex procent i jämförelse med oktober förra året.

580 rum (+46,4 %) bokades av fritidsresenärer och 480 rum (-26,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 65 800 registrerade gästnätter (+28,4 %) för inhemska besökare och 9 500 (+411,6 %) för utländska besökare i Vaxholm, de vill säga sammanlagt 75 300 (+41,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner registrerade gästnätter (+25,2 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+19,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 708 000 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vaxholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vaxholm i genomsnitt 1,7 nätter (+0,06) och utländska besökare 0,88 nätter (-0,88).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 1,7 miljoner SEK (+456 000).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 23,3 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 8,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 33,2 % 2 300 SEK 44,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 700 SEK 43,4 % 310 SEK 10,6 %
Revpar (Registrerade) 570 SEK 33,8 % 800 SEK 56,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
99 rum (+0)
199 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 34,8 % (+0,17)
Osålda rum 65
Bädd beläggning 38,1 % (-6,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa