Vaxholm
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Vaxholm: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 100
133 %
ikon: sweden 3 000
135 %
ikon: foreign 147
96 %
ikon: star 1 100
100 %
ikon: sweden 1 000
107 %
ikon: foreign 79
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
291,00 SEK
41,50 SEK
Rum
1 936,90 SEK
779,50 SEK
RevPAR
406,10 SEK
263,00 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 99
0 %
ikon: bed 199
0 %
ikon: room 21 %
70 %
ikon: bed 76 %
143 %

Registrerade gästnätter ökade med 133 procent

Under december 2021 upptecknades 3 100 registrerade gästnätter i Vaxholm (+133,2 %), var av 3 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 147 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 135 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 96 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 133 procent i jämförelse med december förra året.

250 rum (+24,3 %) bokades av fritidsresenärer och 220 rum (+149,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 71 800 registrerade gästnätter (+33,0 %) för inhemska besökare och 9 700 (+379,0 %) för utländska besökare i Vaxholm, de vill säga sammanlagt 81 500 (+45,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+85,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,8 miljoner nätter (+74,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 553 000 nätter (+166,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vaxholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 100 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,7 procent inhemska och 7,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vaxholm i genomsnitt 3,0 nätter (+0,35) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,54).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 916 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 916 000 SEK (+579 000).

Den registrerade försäljningen för januari-december var 25,3 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 9,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 900 SEK 67,3 % 2 100 SEK 39,6 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK 183,7 % 730 SEK 63,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK 16,7 % 310 SEK 11,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
99 rum (+0)
199 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 21,0 % (+8,6)
Osålda rum 78
Bädd beläggning 75,9 % (+45)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa