Växjö
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Växjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 25 800
7 %
ikon: sweden 22 200
8 %
ikon: foreign 3 500
1 %
Topp 3:
Förenta Staterna
760
33 %
Tyskland
740
0 %
Danmark
330
3 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 16 800
3 %
ikon: sweden 14 800
4 %
ikon: foreign 2 000
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 20,1 milj. SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
781,60 SEK
76,70 SEK
Rum
1 065,10 SEK
10,40 SEK
RevPAR
665,70 SEK
34,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
4 %
ikon: room 1 000
10 %
ikon: bed 1 900
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 12,2 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 56 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

25 800 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 25 800 bäddnätter i Växjö (-7,0 %), av vilka 22 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sju procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (760 nights).

6 300 rooms (+3,3 %) bokades av fritidsresenärer och 12 600 rooms (+1,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 210 000 bäddnätter (+1,2 %) för inhemska besökare och 53 300 (+16,4 %) för utlänningar i Växjö, sammanlagt 264 000 (+3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Växjö av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

16 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,1 procent inhemska och 11,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Växjö i genomsnitt 1,5 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 20,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 20,1 miljoner SEK (+606 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 159,3 miljoner SEK och den ökade med 14,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 1,0 % 1 000 SEK 3,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 780 SEK 10,9 %  600 SEK 5,5 %
Revpar (Registrerade) 670 SEK -4,9 % 590 SEK 0,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 000 rum (+89)
1 900 bäddar (+79)

Rumsbeläggning 62,5 % (-3,8)
Osålda rum 380
Bädd beläggning 45,1 % (-5,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "växjö + nyckelord"

Google söker efter "växjö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,46/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa