Växjö
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Växjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 300
3 %
ikon: sweden 16 200
2 %
ikon: foreign 2 100
7 %
Topp 3:
Förenta Staterna
510
59 %
Tyskland
440
127 %
Norge
220
44 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 000
1 %
ikon: sweden 11 000
1 %
ikon: foreign 950
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 12,4 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
677,30 SEK
22,90 SEK
Rum
993,50 SEK
24,70 SEK
RevPAR
436,00 SEK
12,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
10 %
ikon: room 1 000
9 %
ikon: bed 1 900
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,4 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 66 mm
24 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

18 300 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 18 300 bäddnätter i Växjö (-2,6 %), av vilka 16 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (510 nights).

4 700 rooms (-0,9 %) bokades av fritidsresenärer och 7 700 rooms (+6,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 275 000 bäddnätter (-0,6 %) för inhemska besökare och 61 300 (+15,5 %) för utlänningar i Växjö, sammanlagt 336 000 (+2,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Växjö av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

12 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Växjö i genomsnitt 1,5 nätter (-0,02) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 12,4 miljoner SEK (+98 400).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 213,3 miljoner SEK och den ökade med 14,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK -2,4 % 1 000 SEK 1,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 3,5 % 640 SEK 5,1 %
Revpar (Registrerade) 440 SEK -2,7 % 590 SEK -1,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 000 rum (+82)
1 900 bäddar (+125)

Rumsbeläggning 43,9 % (-0,13)
Osålda rum 570
Bädd beläggning 34,6 % (-1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "växjö + nyckelord"

Google söker efter "växjö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,14/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa