Växjö
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Växjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 800
46 %
ikon: sweden 11 800
45 %
ikon: foreign 1 000
49 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 800
50 %
ikon: sweden 7 300
51 %
ikon: foreign 560
42 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 12,4 milj. SEK
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
971,60 SEK
216,00 SEK
Rum
1 211,00 SEK
175,60 SEK
RevPAR
424,50 SEK
159,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
5 %
ikon: room 1 000
2 %
ikon: bed 2 000
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,35
38 %
ikon: bed 0,24
44 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,8 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 47 mm
30 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

12 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 12 800 bäddnätter i Växjö (-45,6 %), av vilka 11 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 45 procent och utländska bäddnätter minskade med 49 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 46 procent jämfört med förra årets mars.

2 700 rooms (-48,6 %) bokades av fritidsresenärer och 7 600 rooms (-36,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 50 500 bäddnätter (-17,9 %) för inhemska besökare och 4 600 (-33,8 %) för utlänningar i Växjö, sammanlagt 55 100 (-19,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Växjö av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

7 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,8 procent inhemska och 7,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Växjö i genomsnitt 1,6 nätter (+0,16) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,25).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 12,4 miljoner SEK (-5,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 44,3 miljoner SEK och den minskade med 5,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 17,0 % 1 100 SEK 4,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 970 SEK 28,6 % 800 SEK 11,2 %
Revpar (Registrerade) 420 SEK -27,3 % 500 SEK -11,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 000 rum (+21)
2 000 bäddar (+158)

Rumsbeläggning 35,1 % (-21)
Osålda rum 670
Bädd beläggning 23,6 % (-18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "växjö + nyckelord"

Google söker efter "växjö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,1/10 (-0,32).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa