Vellinge
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vellinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 700
1 %
ikon: sweden 2 300
49 %
ikon: foreign 430
63 %
Topp 3:
Danmark
161
21 %
Tjeckien
59
Tyskland
42
5 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
7 %
ikon: sweden 1 100
7 %
ikon: foreign 210
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
524,30 SEK
47,00 SEK
Rum
1 004,20 SEK
233,00 SEK
RevPAR
223,20 SEK
78,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 230
9 %
ikon: bed 530
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under december 2019 registrerades 2 700 bäddnätter i Vellinge (+1,3 %), av vilka 2 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 430 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 49 procent och utländska bäddnätter minskade med 63 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (161 nights).

520 rooms (+14,3 %) bokades av fritidsresenärer och 910 rooms (+14,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 127 000 bäddnätter (+12,2 %) för inhemska besökare och 45 100 (+68,9 %) för utlänningar i Vellinge, sammanlagt 172 000 (+23,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vellinge av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,8 procent inhemska och 16,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vellinge i genomsnitt 2,1 nätter (+0,59) och utländska besökare 2,0 nätter (-3,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,4 miljoner SEK (-109 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 52,6 miljoner SEK och den ökade med 15,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -18,8 %  1 200 SEK 5,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK -8,2 % 310 SEK 16,6 % 
Revpar (Registrerade) 220 SEK -26,0 %  540 SEK 9,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
230 rum (+20)
530 bäddar (+19)

Rumsbeläggning 22,2 % (-2,1)
Osålda rum 180
Bädd beläggning 18,4 % (-2,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vellinge + nyckelord"

Google söker efter "vellinge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,45/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa