Vellinge
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vellinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 000
18 %
ikon: sweden 2 400
15 %
ikon: foreign 600
26 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
37 %
ikon: sweden 1 100
27 %
ikon: foreign 116
74 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
384,10 SEK
132,70 SEK
Rum
729,90 SEK
117,50 SEK
RevPAR
173,90 SEK
49,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 240
14 %
ikon: bed 560
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,24
10 %
ikon: bed 0,19
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 000 bäddnätter i Vellinge (-17,8 %), av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 26 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 18 procent jämfört med förra årets mars.

420 rooms (-52,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-13,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 7 900 bäddnätter (+3,0 %) för inhemska besökare och 1 700 (-44,6 %) för utlänningar i Vellinge, sammanlagt 9 600 (-10,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vellinge av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 37 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,6 procent inhemska och 9,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vellinge i genomsnitt 2,1 nätter (+0,28) och utländska besökare 5,2 nätter (+3,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,1 miljoner SEK (-723 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,9 miljoner SEK och den minskade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 730 SEK -13,9 % 730 SEK -6,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK -25,7 % 410 SEK -16,5 %
Revpar (Registrerade) 174 SEK -22,2 % 194 SEK -16,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (-40)
560 bäddar (-68)

Rumsbeläggning 23,8 % (-2,5)
Osålda rum 184
Bädd beläggning 19,3 % (+0,05)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vellinge + nyckelord"

Google söker efter "vellinge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,72/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa