Vellinge
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vellinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 500
16 %
ikon: sweden 7 200
1 %
ikon: foreign 3 200
70 %
Topp 3:
Tyskland
1 100
133 %
Danmark
500
10 %
Tjeckien
340
4 188 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 800
22 %
ikon: sweden 4 200
5 %
ikon: foreign 1 600
117 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,2 milj.
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
399,80 SEK
24,80 SEK
Rum
860,20 SEK
297,40 SEK
RevPAR
500,30 SEK
116,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
8 %
ikon: room 280
33 %
ikon: bed 630
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under september 2019 registrerades 10 500 bäddnätter i Vellinge (+15,6 %), av vilka 7 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 70 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 100 nights).

2 000 rooms (+68,4 %) bokades av fritidsresenärer och 2 800 rooms (+34,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 115 000 bäddnätter (+12,7 %) för inhemska besökare och 42 500 (+87,6 %) för utlänningar i Vellinge, sammanlagt 158 000 (+26,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vellinge av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

5 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 22 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 72,6 procent inhemska och 27,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vellinge i genomsnitt 1,7 nätter (-0,06) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,57).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,2 miljoner SEK (+341 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 45,4 miljoner SEK och den ökade med 15,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 860 SEK -25,7 %  1 200 SEK 7,3 %
Revpar (Registrerade) 500 SEK -18,8 %  600 SEK 13,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK -5,8 % 290 SEK 20,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+1)
280 rum (+69)
630 bäddar (+22)

Rumsbeläggning 58,2 % (+4,9)
Osålda rum 118
Bädd beläggning 56,0 % (+5,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,63/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa