Vest-Telemark
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Vest-Telemark: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 900
18 %
ikon: norway 8 000
32 %
ikon: foreign 1 900
417 %
ikon: star 3 500
29 %
ikon: norway 2 600
48 %
ikon: foreign 950
2 459 %
Genomsnittliga priser:
Natt
248,40 kr
Rum
734,40 kr
RevPAR
149,70 kr
ikon: establishment 28
33 %
ikon: room 320
55 %
ikon: bed 1 600
36 %

9 900 registrerade gästnätter

Under maj 2022 upptecknades 9 900 registrerade gästnätter i Vest-Telemark (-17,7 %), var av 8 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 32 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 420 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 18 procent i jämförelse med maj förra året.

6 100 nights nyttjades av fritidsresenärer och 240 nights av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 42 300 registrerade gästnätter (+3,5 %) för inhemska besökare och 20 600 (+937,3 %) för utländska besökare i Vest-Telemark, de vill säga sammanlagt 62 900 (+46,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,9 miljoner registrerade gästnätter (+88,1 %) registrerades i hela landet, var av 2,3 miljoner nätter (+55,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 663 000 nätter (+546,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vest-Telemark av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,3 %.

3 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 29 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 73,2 procent inhemska och 26,8 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vest-Telemark i genomsnitt 3,1 nätter (+0,73) och utländska besökare 2,0 nätter (-8,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner kronor (april)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under april var 3,3 miljoner kronor.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2022
Antal
Förändring jan-april 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 730 kr kr
Bäddnatt (Registrerade) 250 kr kr
Revpar (Registrerade) 150 kr kr

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (-14)
320 rum (-380)
1 600 bäddar (-900)

Rumsbeläggning 15,1 %
Osålda rum 270
Bädd beläggning 6,3 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa