Vestfold Og Telemark
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Vestfold Og Telemark: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 332 000
10 %
ikon: norway 324 000
10 %
ikon: foreign 8 800
2 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 104 000
14 %
ikon: norway 102 000
15 %
ikon: foreign 2 600
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 80,2 mn kr
61 %
Genomsnittliga priser:
Natt
241,20 kr
76,20 kr
Rum
1 231,00 kr
214,00 kr
RevPAR
369,30 kr
64,20 kr
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 197
3 %
ikon: room 8 500
25 %
ikon: bed 21 800
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 30 %
0 %
ikon: bed 21 %
5 %

Registrerade gästnätter ökade med 10 procent

Under juni 2021 upptecknades 332 000 registrerade gästnätter i Vestfold Og Telemark (+10,1 %), var av 324 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 8 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 10 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med två procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 10 procent i jämförelse med juni förra året.

62 100 nights (+42,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 30 200 nights (+9,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 708 000 registrerade gästnätter (+10,4 %) för inhemska besökare och 36 100 (-58,9 %) för utländska besökare i Vestfold Og Telemark, de vill säga sammanlagt 744 000 (+2,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 12,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner registrerade gästnätter (+18,1 %) registrerades i hela landet, var av 2,6 miljoner nätter (+18,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 143 000 nätter (+11,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vestfold Og Telemark av det totala antalet registrerade gästnätter var 12,0 % (-0,9 procentandelar), av inhemska gästnätter 12,3 % och utländska gästnätter 6,1 %.

104 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,6 procent inhemska och 2,4 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vestfold Og Telemark i genomsnitt 3,2 nätter (-0,13) och utländska besökare 3,4 nätter (+0,73).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 80,2 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 80,2 miljoner kronor (+30,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 197,6 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 21,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 kr 21,0 % 1 000 kr 11,3 %
Revpar (Registrerade) 370 kr 21,0 % 210 kr 4,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 240 kr 46,1 % 270 kr 9,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

197 inkvarteringsanläggningar (+5)
8 500 rum (+1 700)
21 800 bäddar (+2 100)

Rumsbeläggning 30,0 % (+0,0)
Osålda rum 5 900
Bädd beläggning 21,0 % (+1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa