Vetlanda
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vetlanda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
41 %
ikon: sweden 1 400
43 %
ikon: foreign 181
24 %
Topp 3:
Danmark
65
622 %
Polen
64
392 %
Norge
30
200 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 780
50 %
ikon: sweden 740
48 %
ikon: foreign 44
63 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
669,90 SEK
28,60 SEK
Rum
895,40 SEK
12,80 SEK
RevPAR
159,20 SEK
128,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 220
0 %
ikon: bed 420
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
45 %
ikon: bed 0,12
42 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 600 bäddnätter i Vetlanda (-41,3 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 181 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 43 procent och utländska bäddnätter minskade med 24 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 41 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (65 nights).

610 rooms (-48,1 %) bokades av fritidsresenärer och 580 rooms (-40,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 5 600 bäddnätter (-10,4 %) för inhemska besökare och 990 (+6,7 %) för utlänningar i Vetlanda, sammanlagt 6 600 (-8,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vetlanda av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

780 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,4 procent inhemska och 5,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vetlanda i genomsnitt 1,9 nätter (+0,18) och utländska besökare 4,1 nätter (+2,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,1 miljoner SEK (-823 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,8 miljoner SEK och den minskade med 413 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK 1,4 % 930 SEK 0,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK -4,1 % 730 SEK 0,4 %
Revpar (Registrerade) 159 SEK -44,7 % 250 SEK -9,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
220 rum (+1)
420 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 17,8 % (-15)
Osålda rum 179
Bädd beläggning 12,3 % (-8,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vetlanda + nyckelord"

Google söker efter "vetlanda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,0/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa