Vetlanda
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vetlanda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 100
10 %
ikon: sweden 3 500
4 %
ikon: foreign 620
57 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
15 %
ikon: sweden 2 200
14 %
ikon: foreign 270
26 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,7 milj.
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
653,20 SEK
26,10 SEK
Rum
971,70 SEK
76,30 SEK
RevPAR
355,20 SEK
20,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
20 %
ikon: room 250
22 %
ikon: bed 510
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under september 2019 registrerades 4 100 bäddnätter i Vetlanda (+9,5 %), av vilka 3 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 620 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter ökade med 57 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets september.

1 700 rooms (+43,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (+0,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 33 300 bäddnätter (-9,4 %) för inhemska besökare och 9 400 (+53,8 %) för utlänningar i Vetlanda, sammanlagt 42 600 (-0,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vetlanda av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,9 procent inhemska och 11,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vetlanda i genomsnitt 1,6 nätter (-0,16) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,45).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,7 miljoner SEK (+328 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 21,1 miljoner SEK och den ökade med 624 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -7,3 % 980 SEK -5,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 4,2 % 490 SEK 3,5 %
Revpar (Registrerade) 360 SEK -5,5 % 340 SEK -10,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+2)
250 rum (+46)
510 bäddar (+35)

Rumsbeläggning 36,6 % (+0,7)
Osålda rum 161
Bädd beläggning 26,8 % (+0,79)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,4/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa