Vetlanda
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vetlanda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
6 %
ikon: sweden 1 700
5 %
ikon: foreign 230
13 %
Topp 3:
Tyskland
63
21 %
Danmark
57
36 %
Storbritannien
42
500 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
10 %
ikon: sweden 980
8 %
ikon: foreign 91
38 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
680,70 SEK
16,00 SEK
Rum
917,60 SEK
113,50 SEK
RevPAR
221,20 SEK
13,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 240
23 %
ikon: bed 460
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under december 2019 registrerades 1 900 bäddnätter i Vetlanda (+6,2 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 230 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (63 nights).

890 rooms (+29,8 %) bokades av fritidsresenärer och 510 rooms (+10,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 40 200 bäddnätter (-8,2 %) för inhemska besökare och 10 400 (+47,2 %) för utlänningar i Vetlanda, sammanlagt 50 600 (-0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vetlanda av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vetlanda i genomsnitt 1,7 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,6 nätter (-0,56).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,3 miljoner SEK (+103 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 26,9 miljoner SEK och den ökade med 776 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK -11,0 % 970 SEK -7,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 2,4 % 530 SEK 3,5 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK -5,9 % 330 SEK -11,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
240 rum (+45)
460 bäddar (+29)

Rumsbeläggning 24,1 % (+1,3)
Osålda rum 180
Bädd beläggning 16,3 % (+0,54)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vetlanda + nyckelord"

Google söker efter "vetlanda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,64/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa