Viken
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Viken: Turismen i ett nötskal

ikon: star 508 000
25 %
ikon: norway 458 000
26 %
ikon: foreign 49 500
17 %
Topp 3:
Tyskland
12 500
29 %
Sverige
8 100
48 %
Nederländerna
4 400
17 %
ikon: star 222 000
35 %
ikon: norway 193 000
34 %
ikon: foreign 28 800
42 %
Genomsnittliga priser:
Natt
382,50 kr
72,90 kr
Rum
1 014,00 kr
91,00 kr
RevPAR
537,40 kr
195,90 kr
ikon: establishment 290
3 %
ikon: room 13 800
8 %
ikon: bed 36 200
7 %
ikon: room 53 %
43 %
ikon: bed 35 %
40 %

Registrerade gästnätter ökade med 25 procent

Under augusti 2021 upptecknades 508 000 registrerade gästnätter i Viken (+25,4 %), var av 458 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 49 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 26 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 17 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 25 procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (12 500 nights).

142 000 nights (+14,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 91 000 nights (+46,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 2,2 miljoner registrerade gästnätter (-3,8 %) för inhemska besökare och 179 000 (-59,9 %) för utländska besökare i Viken, de vill säga sammanlagt 2,4 miljoner (-12,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 11,6 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner registrerade gästnätter (+24,1 %) registrerades i hela landet, var av 3,5 miljoner nätter (+21,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 837 000 nätter (+37,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Viken av det totala antalet registrerade gästnätter var 11,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 13,0 % och utländska gästnätter 5,9 %.

222 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 35 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 87,0 procent inhemska och 13,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Viken i genomsnitt 2,4 nätter (-0,15) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,37).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 194,1 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 194,1 miljoner kronor (+68,9 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 814,5 miljoner kronor, vilket innebär att det minskade med 160,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 kr 9,9 % 990 kr 1,7 %
Revpar (Registrerade) 540 kr 57,4 % 340 kr -7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 kr 23,6 % 340 kr -4,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

290 inkvarteringsanläggningar (+8)
13 800 rum (-1 300)
36 200 bäddar (-2 800)

Rumsbeläggning 53,0 % (+16)
Osålda rum 6 500
Bädd beläggning 35,0 % (+10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa