Vilhelmina
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vilhelmina: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 300
32 %
ikon: sweden 6 900
32 %
ikon: foreign 390
32 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 600
27 %
ikon: sweden 2 500
26 %
ikon: foreign 107
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,0 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
415,50 SEK
141,20 SEK
Rum
952,10 SEK
255,10 SEK
RevPAR
248,30 SEK
10,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
5 %
ikon: room 390
0 %
ikon: bed 1 100
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,26
24 %
ikon: bed 0,22
35 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,7 °C
2,4 °C
ikon: nederbörd 14 mm
28 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 7 300 bäddnätter i Vilhelmina (-32,4 %), av vilka 6 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 390 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 32 procent och utländska bäddnätter minskade med 32 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 32 procent jämfört med förra årets mars.

2 300 rooms (-28,8 %) bokades av fritidsresenärer och 860 rooms (-13,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 20 300 bäddnätter (-18,5 %) för inhemska besökare och 1 600 (+3,9 %) för utlänningar i Vilhelmina, sammanlagt 21 900 (-17,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vilhelmina av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,0 procent inhemska och 4,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vilhelmina i genomsnitt 2,7 nätter (-0,24) och utländska besökare 3,7 nätter (+0,44).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,0 miljoner SEK (+68 500).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 8,0 miljoner SEK och den ökade med 575 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK 36,6 % 820 SEK 12,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK 51,5 % 360 SEK 30,1 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK 4,2 % 230 SEK 8,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-1)
390 rum (+0)
1 100 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 26,1 % (-8,1)
Osålda rum 290
Bädd beläggning 22,2 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vilhelmina + nyckelord"

Google söker efter "vilhelmina" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (november 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,9/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa