Vilhelmina
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vilhelmina: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 300
12 %
ikon: sweden 5 100
13 %
ikon: foreign 240
18 %
Topp 3:
Finland
109
808 %
Norge
54
10 %
Lettland
14
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 900
17 %
ikon: sweden 1 900
17 %
ikon: foreign 66
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
289,50 SEK
28,80 SEK
Rum
633,80 SEK
337,90 SEK
RevPAR
127,50 SEK
106,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
0 %
ikon: room 390
71 %
ikon: bed 1 100
4 %
Väder ikon
Väder (september)
ikon: temperatur 6,1 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 65 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 300 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 5 300 bäddnätter i Vilhelmina (-12,0 %), av vilka 5 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 13 procent och utländska bäddnätter ökade med 18 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 12 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (109 nights).

1 600 rooms (+79,6 %) bokades av fritidsresenärer och 850 rooms (+14,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 103 000 bäddnätter (+6,4 %) för inhemska besökare och 17 800 (+20,4 %) för utlänningar i Vilhelmina, sammanlagt 121 000 (+8,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vilhelmina av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,6 procent inhemska och 3,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vilhelmina i genomsnitt 2,7 nätter (+0,14) och utländska besökare 3,6 nätter (+0,35).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,5 miljoner SEK (-36 100).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 31,9 miljoner SEK och den ökade med 9,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 630 SEK -34,8 % 820 SEK -11,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK 11,0 % 260 SEK 28,9 %
Revpar (Registrerade) 127 SEK -45,4 % 240 SEK -22,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+0)
390 rum (+164)
1 100 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 20,1 % (-3,9)
Osålda rum 310
Bädd beläggning 16,3 % (-4,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vilhelmina + nyckelord"

Google söker efter "vilhelmina" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,9/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa