Vilhelmina
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vilhelmina: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 700
8 %
ikon: sweden 6 700
7 %
ikon: foreign 940
13 %
Topp 3:
Norge
260
4 %
Schweiz
145
753 %
Tyskland
126
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 700
7 %
ikon: sweden 3 300
11 %
ikon: foreign 430
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,7 milj. SEK
56 %
Genomsnittliga priser:
Natt
357,00 SEK
109,70 SEK
Rum
800,10 SEK
194,10 SEK
RevPAR
260,00 SEK
54,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
0 %
ikon: room 350
87 %
ikon: bed 910
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,1 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 65 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under september 2019 registrerades 7 700 bäddnätter i Vilhelmina (+7,7 %), av vilka 6 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 940 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (260 nights).

1 700 rooms (+229,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rooms (+35,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 88 900 bäddnätter (+8,2 %) för inhemska besökare och 17 100 (+22,7 %) för utlänningar i Vilhelmina, sammanlagt 106 000 (+10,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vilhelmina av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,4 procent inhemska och 11,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vilhelmina i genomsnitt 2,1 nätter (-0,07) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,51).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,7 miljoner SEK (+977 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 27,2 miljoner SEK och den ökade med 8,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 800 SEK -19,5 %  860 SEK -8,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK 44,3 %  260 SEK 30,8 % 
Revpar (Registrerade) 260 SEK -17,2 %  270 SEK -19,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+0)
350 rum (+164)
910 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 32,5 % (+0,89)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 28,2 % (+0,62)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vilhelmina + nyckelord"

Google söker efter "vilhelmina" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,01/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa