Vimmerby
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vimmerby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 200
15 %
ikon: sweden 2 800
21 %
ikon: foreign 400
56 %
Topp 3:
Tyskland
290
96 %
Polen
30
1 400 %
Danmark
26
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
12 %
ikon: sweden 1 700
14 %
ikon: foreign 105
36 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. SEK
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
678,20 SEK
49,80 SEK
Rum
1 115,40 SEK
34,00 SEK
RevPAR
271,90 SEK
64,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 310
11 %
ikon: bed 790
19 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 200 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 3 200 bäddnätter i Vimmerby (-15,3 %), av vilka 2 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 21 procent och utländska bäddnätter ökade med 56 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 15 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (290 nights).

870 rooms (-8,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-3,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 201 000 bäddnätter (+3,1 %) för inhemska besökare och 57 000 (+30,8 %) för utlänningar i Vimmerby, sammanlagt 258 000 (+8,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vimmerby av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vimmerby i genomsnitt 1,7 nätter (-0,14) och utländska besökare 3,8 nätter (+0,48).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,2 miljoner SEK (-202 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 102,4 miljoner SEK och den ökade med 17,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -3,0 % 1 500 SEK 12,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 7,9 % 400 SEK 11,5 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK -19,1 % 660 SEK 13,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-1)
310 rum (-39)
790 bäddar (-185)

Rumsbeläggning 24,4 % (-4,9)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 15,1 % (-2,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vimmerby + nyckelord"

Google söker efter "vimmerby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,58/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa