Vimmerby
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vimmerby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 400
44 %
ikon: sweden 2 300
44 %
ikon: foreign 175
47 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
45 %
ikon: sweden 1 300
44 %
ikon: foreign 54
69 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,6 milj. SEK
27 %
Genomsnittliga priser:
Natt
654,00 SEK
157,90 SEK
Rum
906,10 SEK
115,40 SEK
RevPAR
164,50 SEK
80,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 310
2 %
ikon: bed 750
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
24 %
ikon: bed 0,1
48 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 400 bäddnätter i Vimmerby (-44,3 %), av vilka 2 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 175 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 44 procent och utländska bäddnätter minskade med 47 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 44 procent jämfört med förra årets mars.

540 rooms (-21,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-15,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 8 100 bäddnätter (-5,4 %) för inhemska besökare och 880 (+8,6 %) för utlänningar i Vimmerby, sammanlagt 9 000 (-4,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vimmerby av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 45 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,1 procent inhemska och 3,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vimmerby i genomsnitt 1,7 nätter (-0,02) och utländska besökare 3,2 nätter (+1,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,6 miljoner SEK (-577 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,9 miljoner SEK och den ökade med 472 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK -11,3 % 970 SEK -2,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 31,8 % 660 SEK 13,5 %
Revpar (Registrerade) 164 SEK -32,9 % 210 SEK 4,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
310 rum (-5)
750 bäddar (-62)

Rumsbeläggning 18,1 % (-5,8)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 10,0 % (-9,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vimmerby + nyckelord"

Google söker efter "vimmerby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 7,87/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa