Vimmerby
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vimmerby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 200
4 %
ikon: sweden 7 900
0 %
ikon: foreign 1 300
22 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 500
10 %
ikon: sweden 4 800
5 %
ikon: foreign 670
33 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,9 milj.
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
527,70 SEK
60,30 SEK
Rum
1 194,40 SEK
3,40 SEK
RevPAR
437,60 SEK
42,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
7 %
ikon: room 480
6 %
ikon: bed 1 700
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 200 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 9 200 bäddnätter i Vimmerby (-4,2 %), av vilka 7 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med mindre än en procent och utländska bäddnätter minskade med 22 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets september.

1 900 rooms (+12,1 %) bokades av fritidsresenärer och 2 200 rooms (+4,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 182 000 bäddnätter (+3,4 %) för inhemska besökare och 54 800 (+29,4 %) för utlänningar i Vimmerby, sammanlagt 237 000 (+8,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vimmerby av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,7 procent inhemska och 12,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vimmerby i genomsnitt 1,6 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,27).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,9 miljoner SEK (+368 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 90,8 miljoner SEK och den ökade med 16,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 0,3 % 1 600 SEK 16,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 530 SEK 12,9 %  380 SEK 13,0 % 
Revpar (Registrerade) 440 SEK 10,9 %  760 SEK 13,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+1)
480 rum (-31)
1 700 bäddar (-167)

Rumsbeläggning 36,6 % (+3,5)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 27,1 % (+3,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,5/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa