Vindeln
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vindeln: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 100
ikon: sweden 1 600
ikon: foreign 540
Topp 3:
Tyskland
149
Norge
78
Finland
76
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 000
ikon: sweden 840
ikon: foreign 200
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj.
Genomsnittliga priser:
Natt
603,30 SEK
Rum
1 223,80 SEK
RevPAR
509,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 84
0 %
ikon: bed 146
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 100 bäddnätter i Vindeln, av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (149 nights).

240 rooms bokades av fritidsresenärer och 810 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vindeln av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 80,6 procent inhemska och 19,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vindeln i genomsnitt 1,9 nätter och utländska besökare 2,6 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,3 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 510 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
84 rum (+0)
146 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 41,6 %
Osålda rum 49
Bädd beläggning 48,6 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 9,05/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa