Vindeln
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vindeln: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september)
ikon: star 2 100
ikon: sweden 1 600
ikon: foreign 540
Besökare ikon
Besökare (september)
ikon: star 1 000
ikon: sweden 840
ikon: foreign 200
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september)
ikon: star 1,3 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
603,30 SEK
Rum
1 223,80 SEK
RevPAR
509,40 SEK

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 100 registrerade bäddnätter (september)

Under september 2019 registrerades 2 100 bäddnätter i Vindeln, av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare.

240 rooms bokades av fritidsresenärer och 810 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

1 000 turister som ankommit till inkvartering (september)

Av alla ankomster var 80,6 procent inhemska och 19,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vindeln i genomsnitt 1,9 nätter och utländska besökare 2,6 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK (september)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,3 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 510 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vindeln + nyckelord"

Google söker efter "vindeln" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 9,05/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa