Vindeln
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vindeln: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 590
ikon: sweden 580
ikon: foreign 10
Topp 3:
Danmark
4,0
Norge
3,0
Lettland
2,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 230
ikon: sweden 220
ikon: foreign 5,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 329 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
555,30 SEK
Rum
699,10 SEK
RevPAR
146,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 4,0
0 %
ikon: room 84
ikon: bed 142
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,21
ikon: bed 0,16

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

590 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 590 bäddnätter i Vindeln, av vilka 580 nätter nyttjades av inhemska besökare och 10 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (4,0 nights).

89 rooms bokades av fritidsresenärer och 380 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vindeln av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

230 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 97,8 procent inhemska och 2,2 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vindeln i genomsnitt 2,6 nätter och utländska besökare 2,0 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 329 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 329 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 700 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 147 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
84 rum
142 bäddar

Rumsbeläggning 21,0 %
Osålda rum 66
Bädd beläggning 15,6 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vindeln + nyckelord"

Google söker efter "vindeln" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa