Vindeln
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vindeln: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
ikon: sweden 860
ikon: foreign 780
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 700
ikon: sweden 490
ikon: foreign 210
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 951 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
582,30 SEK
Rum
1 086,80 SEK
RevPAR
390,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 3,0
25 %
ikon: room 84
ikon: bed 142
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,36
ikon: bed 0,39

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 600 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 1 600 bäddnätter i Vindeln, av vilka 860 nätter nyttjades av inhemska besökare och 780 av utländska besökare.

580 rooms bokades av fritidsresenärer och 300 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vindeln av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

700 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 69,8 procent inhemska och 30,2 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vindeln i genomsnitt 1,7 nätter och utländska besökare 3,6 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 951 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 951 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 390 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
84 rum
142 bäddar

Rumsbeläggning 35,9 %
Osålda rum 54
Bädd beläggning 38,6 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vindeln + nyckelord"

Google söker efter "vindeln" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 9,05/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa