Voss
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Voss: Turismen i ett nötskal

ikon: star 20 500
90 %
ikon: norway 16 900
58 %
ikon: foreign 3 600
3 237 %
ikon: star 11 400
102 %
ikon: norway 9 100
63 %
ikon: foreign 2 300
5 212 %
Genomsnittliga priser:
Natt
502,20 kr
92,60 kr
Rum
1 094,40 kr
36,00 kr
RevPAR
301,70 kr
115,30 kr
ikon: establishment 28
22 %
ikon: room 1 100
14 %
ikon: bed 2 800
6 %
ikon: room 28 %
67 %
ikon: bed 17 %
75 %

Registrerade gästnätter ökade med 90 procent

Under maj 2022 upptecknades 20 500 registrerade gästnätter i Voss (+90,1 %), var av 16 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 58 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 3 200 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 90 procent i jämförelse med maj förra året.

11 000 nights (+165,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 900 nights (+13,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 88 900 registrerade gästnätter (+52,3 %) för inhemska besökare och 13 400 (+822,2 %) för utländska besökare i Voss, de vill säga sammanlagt 102 000 (+71,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,9 miljoner registrerade gästnätter (+88,1 %) registrerades i hela landet, var av 2,3 miljoner nätter (+55,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 663 000 nätter (+546,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Voss av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,7 % och utländska gästnätter 0,5 %.

11 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 102 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 79,9 procent inhemska och 20,1 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Voss i genomsnitt 1,9 nätter (-0,05) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,93).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,3 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 10,3 miljoner kronor (+5,9 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 48,8 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 24,4 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 kr -3,2 % 1 200 kr -2,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 500 kr 22,6 % 480 kr 16,9 %
Revpar (Registrerade) 300 kr 61,8 % 340 kr 61,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (+5)
1 100 rum (+133)
2 800 bäddar (-187)

Rumsbeläggning 27,6 % (+11)
Osålda rum 800
Bädd beläggning 16,6 % (+7,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa