Resestatistik på ett enkelt sätt.

Vad gör Visitory-plattformen annorlunda?

Här hittar du enkelt all relevant rese- och inkvarteringsstatistik i en plattform.

Inget slöseri med tid eftersom allt redan analyserats i omfattande informationsgrafik och rapporter.

Behöver du mer ingående detaljer? Vi tillhandahåller också en dashboard för dina djupare analyser.

Visitorys rese- och inkvarteringsstatistik

Visste du att

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+47,2 %) registrerades i Finland under Oktober 2021, av vilka 1,5 miljoner nights (+39,3 %) nyttjades av inhemska besökare och 200 000 nights (+149,5 %) av utländska besökare.

Visitory Dashboard

Klicka här för att prova