Ydre
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ydre: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 700
71 %
ikon: sweden 1 500
65 %
ikon: foreign 157
162 %
Topp 3:
Tyskland
79
295 %
Polen
17
23 %
Storbritannien
16
ikon: star 800
62 %
ikon: sweden 730
54 %
ikon: foreign 72
243 %
Genomsnittliga priser:
Natt
257,80 SEK
45,00 SEK
Rum
670,70 SEK
68,40 SEK
RevPAR
221,80 SEK
111,10 SEK
ikon: room 33 %
80 %
ikon: bed 33 %
66 %

Registrerade gästnätter ökade med 71 procent (september)

Under september 2021 upptecknades 1 700 registrerade gästnätter i Ydre (+70,7 %), var av 1 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 157 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 65 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 162 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 71 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (79 nights).

460 rum (+123,7 %) bokades av fritidsresenärer och 172 rum (+27,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

800 turister som ankommit till registrerat inkvartering (september)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 62 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,0 procent inhemska och 9,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ydre i genomsnitt 2,1 nätter (+0,13) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,68).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 426 000 SEK (september)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 426 000 SEK (+220 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 670 SEK 11,4 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK 21,2 % SEK
Revpar (Registrerade) 220 SEK 100,3 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa