Övre Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Övre Pirkanmaa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 200
10 %
ikon: finland 7 500
18 %
ikon: foreign 2 600
25 %
Topp 3:
Kina
660
462 %
Ryssland
330
41 %
Tyskland
290
6 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 800
5 %
ikon: finland 4 000
12 %
ikon: foreign 830
50 %
Topp 3:
Kina
176
552 %
Tyskland
165
43 %
Thailand
103
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 436 000
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
43,00 €
3,90 €
Rum
81,10 €
RevPAR
35,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
12 %
ikon: room 350
5 %
ikon: bed 1 000
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

10 200 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 10 200 bäddnätter i Övre Pirkanmaa (-9,6 %), av vilka 7 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter ökade med 25 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (660 nights).

7 500 nights (-13,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 600 nights (+3,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 55 400 bed nights (+7,3 %) för inhemska besökare och 8 500 (-17,8 %) för utlänningar i Övre Pirkanmaa, sammanlagt 63 900 (+3,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övre Pirkanmaa av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

4 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,7 procent inhemska och 17,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övre Pirkanmaa i genomsnitt 1,9 nätter (-0,13) och utländska besökare 3,2 nätter (-0,65).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 436 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 436 000 euro (-2 100).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 2,3 miljoner euro och den ökade med 319 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 81 €  €
Bäddnatt (Registrerade) 43 € 10,0 %  36 € 12,5 % 
Revpar (Registrerade) 35 €  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-2)
350 rum (-17)
1 000 bäddar (-26)

Rumsbeläggning 43,4 % (+0,1)
Osålda rum 198
Bädd beläggning 31,7 % (-1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa