Övre Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Övre Pirkanmaa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 700
81 %
ikon: finland 540
84 %
ikon: foreign 166
43 %
Topp 3:
Estland
78
1 850 %
Ryssland
51
1 600 %
Österrike
30
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 220
85 %
ikon: finland 210
86 %
ikon: foreign 11
83 %
Topp 3:
Estland
6,0
200 %
Ryssland
3,0
50 %
Kina
1,0
75 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
36 %
ikon: room 154
34 %
ikon: bed 390
42 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,09
63 %
ikon: bed 0,06
68 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

700 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 700 bäddnätter i Övre Pirkanmaa (-80,6 %), av vilka 540 nätter nyttjades av inhemska besökare och 166 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 84 procent och utländska bäddnätter minskade med 43 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 81 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (78 nights).

81 nights (-97,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 620 nights (-16,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 6 800 bäddnätter (-46,6 %) för inhemska besökare och 1 800 (+24,0 %) för utlänningar i Övre Pirkanmaa, sammanlagt 8 500 (-39,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övre Pirkanmaa av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

220 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 85 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,0 procent inhemska och 5,0 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övre Pirkanmaa i genomsnitt 2,5 nätter (+0,26) och utländska besökare 15 nätter (+11).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-4)
154 rum (-80)
390 bäddar (-280)

Rumsbeläggning 9,3 % (-16)
Osålda rum 140
Bädd beläggning 6,1 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ylä-pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "ylä-pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa