Övre Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Övre Pirkanmaa: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 900
22 %
ikon: finland 6 700
23 %
ikon: foreign 270
7 %
ikon: star 3 100
9 %
ikon: finland 3 000
10 %
ikon: foreign 77
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
41,10 €
0,30 €
Rum
74,30 €
1,80 €
RevPAR
28,10 €
3,60 €
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 330
0 %
ikon: bed 920
4 %
ikon: room 38 %
14 %
ikon: bed 24 %
19 %

6 900 registrerade gästnätter

Under september 2022 upptecknades 6 900 registrerade gästnätter i Övre Pirkanmaa (-22,0 %), var av 6 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 270 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 23 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med sju procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 22 procent i jämförelse med september förra året.

5 300 nights (-25,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 600 nights (-5,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 58 400 registrerade gästnätter (+0,8 %) för inhemska besökare och 2 300 (+119,5 %) för utländska besökare i Övre Pirkanmaa, de vill säga sammanlagt 60 600 (+2,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner registrerade gästnätter (+16,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,5 miljoner nätter (+4,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 407 000 nätter (+99,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övre Pirkanmaa av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,1 %.

3 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med nio procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,5 procent inhemska och 2,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övre Pirkanmaa i genomsnitt 2,2 nätter (-0,36) och utländska besökare 3,5 nätter (-1,3).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 285 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 285 000 euro (-78 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 2,4 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 62 400 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 74 € 2,5 % 79 € -14,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 41 € 0,7 % 40 € -5,3 %
Revpar (Registrerade) 28 € -11,4 % 27 € -4,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
330 rum (+0)
920 bäddar (+32)

Rumsbeläggning 37,8 % (-5,9)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 24,4 % (-5,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa