Övre Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Övre Pirkanmaa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
32 %
ikon: finland 1 500
40 %
ikon: foreign 420
30 %
Topp 3:
Ryssland
170
4 %
Lettland
82
583 %
Tyskland
47
81 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 960
1 %
ikon: finland 860
2 %
ikon: foreign 95
7 %
Topp 3:
Tyskland
25
317 %
Lettland
13
225 %
Sverige
12
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 200
12 %
ikon: bed 630
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
25 %
ikon: bed 0,11
32 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 900 registrerade bäddnätter

Under januari 2020 registrerades 1 900 bäddnätter i Övre Pirkanmaa (-31,6 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 420 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 40 procent och utländska bäddnätter ökade med 30 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 32 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (170 nights).

1 400 nights (+24,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 580 nights (-66,8 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övre Pirkanmaa av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

960 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,1 procent inhemska och 9,9 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övre Pirkanmaa i genomsnitt 1,7 nätter (-1,1) och utländska besökare 4,5 nätter (+0,79).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
200 rum (-29)
630 bäddar (-44)

Rumsbeläggning 18,6 % (-6,1)
Osålda rum 167
Bädd beläggning 11,2 % (-5,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ylä-pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "ylä-pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa