Övre Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Övre Pirkanmaa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 300
27 %
ikon: finland 2 700
16 %
ikon: foreign 580
116 %
Topp 3:
Lettland
136
386 %
Irland
86
1 333 %
Ukraina
66
6 500 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
17 %
ikon: finland 1 500
17 %
ikon: foreign 105
15 %
Topp 3:
Tyskland
33
371 %
Lettland
14
250 %
Ukraina
11
1 000 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 240
1 %
ikon: bed 690
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 27 procent

Under november 2019 registrerades 3 300 bäddnätter i Övre Pirkanmaa (+26,7 %), av vilka 2 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 580 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter ökade med 116 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 27 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Lettland (136 nights).

2 200 nights (+31,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (+17,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 69 400 bäddnätter (+8,3 %) för inhemska besökare och 16 400 (+12,8 %) för utlänningar i Övre Pirkanmaa, sammanlagt 85 800 (+9,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övre Pirkanmaa av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,6 procent inhemska och 6,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övre Pirkanmaa i genomsnitt 1,8 nätter (-0,01) och utländska besökare 5,5 nätter (+2,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+2)
690 bäddar (+17)

Rumsbeläggning 25,7 % (+6,2)
Osålda rum 176
Bädd beläggning 17,7 % (+4,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ylä-pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "ylä-pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa