Ylivieska-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ylivieska-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 200
71 %
ikon: finland 1 900
74 %
ikon: foreign 280
108 %
Topp 3:
Tyskland
187
3 017 %
Ryssland
19
90 %
Norge
14
367 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
73 %
ikon: finland 1 200
74 %
ikon: foreign 63
2 %
Topp 3:
Tyskland
32
540 %
Norge
5,0
67 %
Ryssland
5,0
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 123 000 €
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,10 €
14,80 €
Rum
82,70 €
RevPAR
31,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
57 %
ikon: room 139
77 %
ikon: bed 320
83 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 200 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 2 200 bäddnätter i Ylivieska-Regionen (-70,6 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 280 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 74 procent och utländska bäddnätter ökade med 108 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 71 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (187 nights).

890 nights (-79,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 300 nights (-56,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 23 600 bäddnätter (-39,4 %) för inhemska besökare och 1 600 (-21,0 %) för utlänningar i Ylivieska-Regionen, sammanlagt 26 500 (-35,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ylivieska-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 73 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,8 procent inhemska och 5,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ylivieska-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (+0,0) och utländska besökare 4,4 nätter (+2,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 123 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 123 000 euro (-187 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 1,3 miljoner euro och den minskade med 581 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 83 €  €
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 35,0 %  50 € 7,6 %
Revpar (Registrerade) 32 €  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-8)
139 rum (-460)
320 bäddar (-1 500)

Rumsbeläggning 38,5 %
Osålda rum 85
Bädd beläggning 87,6 % (+75)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ylivieska region + nyckelord"

Google söker efter "ylivieska region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa