Ylivieska-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ylivieska-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
13 %
ikon: finland 2 900
13 %
ikon: foreign 200
3 %
Topp 3:
Tyskland
44
340 %
Ungern
27
Sverige
23
23 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 900
14 %
ikon: finland 1 800
16 %
ikon: foreign 94
65 %
Topp 3:
Tyskland
25
257 %
Sverige
16
7 %
Spanien
15
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 160 000
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
51,00 €
8,10 €
Rum
90,10 €
RevPAR
35,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 142
5 %
ikon: bed 320
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 100 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 3 100 bäddnätter i Ylivieska-Regionen (-12,5 %), av vilka 2 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 13 procent och utländska bäddnätter minskade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 13 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (44 nights).

1 700 nights (+5,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 400 nights (-26,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 17 300 bed nights (-36,0 %) för inhemska besökare och 1 100 (-36,0 %) för utlänningar i Ylivieska-Regionen, sammanlagt 19 500 (-32,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ylivieska-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,1 procent inhemska och 4,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ylivieska-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,1 nätter (-1,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 160 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 160 000 euro (+6 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 943 000 euro och den minskade med 377 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 €  €
Bäddnatt (Registrerade) 51 € 18,7 %  48 € 5,5 %
Revpar (Registrerade) 36 €  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
142 rum (+7)
320 bäddar (+10)

Rumsbeläggning 39,9 % (-3,2)
Osålda rum 85
Bädd beläggning 208,2 % (-53)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa