Ylivieska-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ylivieska-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 000
45 %
ikon: finland 1 000
39 %
ikon: foreign 76
60 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 260
80 %
ikon: finland 260
79 %
ikon: foreign 38
52 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 27 600 €
72 %
Genomsnittliga priser:
Natt
26,40 €
25,50 €
Rum
94,50 €
7,20 €
RevPAR
6,50 €
20,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 128
9 %
ikon: bed 280
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,07
77 %
ikon: bed 0,31
71 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 000 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 1 000 bäddnätter i Ylivieska-Regionen (-45,1 %), av vilka 1 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 76 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 39 procent och utländska bäddnätter minskade med 60 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 45 procent jämfört med förra årets april.

750 nights (-8,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 300 nights (-72,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 6 400 bäddnätter (+12,7 %) för inhemska besökare och 450 (-1,1 %) för utlänningar i Ylivieska-Regionen, sammanlagt 6 700 (-7,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ylivieska-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

260 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 80 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 100,0 procent inhemska och 14,4 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ylivieska-Regionen i genomsnitt 4,0 nätter (+2,6) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,39).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 27 600 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 27 600 euro (-71 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 332 000 euro och den minskade med 63 400 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 8,3 % 91 €
Bäddnatt (Registrerade) 26 € -49,1 % 49 € -9,2 %
Revpar (Registrerade) 6,5 € -75,6 % 19 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
128 rum (-13)
280 bäddar (-30)

Rumsbeläggning 6,9 % (-24)
Osålda rum 119
Bädd beläggning 30,9 % (-77)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ylivieska region + nyckelord"

Google söker efter "ylivieska region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa