Ylivieska-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ylivieska-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
21 %
ikon: finland 1 500
ikon: foreign 148
Topp 3:
Ryssland
52
Turkiet
22
Tyskland
14
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 900
15 %
ikon: finland 840
ikon: foreign 54
Topp 3:
Ryssland
19
Tyskland
7,0
Sverige
6,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 100 000 €
Genomsnittliga priser:
Natt
60,10 €
Rum
92,50 €
RevPAR
23,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
ikon: room 141
ikon: bed 310
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,25
ikon: bed 0,58

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 21 procent

Under januari 2020 registrerades 1 700 bäddnätter i Ylivieska-Regionen (+21,5 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 148 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (52 nights).

680 nights nyttjades av fritidsresenärer och 990 nights av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ylivieska-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ylivieska-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter och utländska besökare 2,7 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 100 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 100 000 euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 €
Bäddnatt (Registrerade) 60 €
Revpar (Registrerade) 23 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar
141 rum
310 bäddar

Rumsbeläggning 25,3 %
Osålda rum 105
Bädd beläggning 58,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ylivieska region + nyckelord"

Google söker efter "ylivieska region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa