Ylivieska-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2019

Ylivieska-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
34 %
ikon: finland 1 700
28 %
ikon: foreign 191
122 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
29 %
ikon: finland 1 200
27 %
ikon: foreign 80
95 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 98 600 €
27 %
Genomsnittliga priser:
Natt
51,90 €
2,60 €
Rum
87,30 €
2,10 €
RevPAR
26,70 €
5,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 141
12 %
ikon: bed 310
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 31 %
29 %
ikon: bed 108 %
13 %

Registrerade bäddnätter ökade med 34 procent

Under april 2019 registrerades 1 900 bäddnätter i Ylivieska-Regionen (+33,6 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 191 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 28 procent och utländska bäddnätter ökade med 122 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 34 procent jämfört med förra årets april.

820 nights (+27,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (+38,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 5 600 bäddnätter (-65,0 %) för inhemska besökare och 460 (-57,1 %) för utlänningar i Ylivieska-Regionen, sammanlagt 7 300 (-57,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+2,5 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+4,3 %) nyttjades av nationella besökare och 356 000 nätter (-3,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ylivieska-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ylivieska-Regionen i genomsnitt 1,4 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,29).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 98 600 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 98 600 euro (+21 100).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 395 000 euro och den minskade med 416 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2019
Antal
Förändring jan-april 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € -2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € -4,8 % 54 € 14,8 %
Revpar (Registrerade) 27 € 25,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
141 rum (+15)
310 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 30,6 % (+6,8)
Osålda rum 98
Bädd beläggning 108,3 % (+12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ylivieska region + nyckelord"

Google söker efter "ylivieska region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa