Ylivieska-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Ylivieska-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
8 %
ikon: finland 1 700
ikon: foreign 156
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 810
21 %
ikon: finland 760
ikon: foreign 44
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 96 200 €
Genomsnittliga priser:
Natt
51,20 €
Rum
100,20 €
RevPAR
19,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
ikon: room 141
ikon: bed 320
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 20 %
ikon: bed 70 %

1 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 900 bäddnätter i Ylivieska-Regionen (-7,6 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 156 av utländska besökare.

1 100 nights nyttjades av fritidsresenärer och 730 nights av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 5 300 bäddnätter (+34,6 %) för inhemska besökare och 380 (+29,8 %) för utlänningar i Ylivieska-Regionen, sammanlagt 5 700 (+5,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ylivieska-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

810 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 21 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ylivieska-Regionen i genomsnitt 2,3 nätter och utländska besökare 3,5 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 96 200 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 96 200 euro.

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 304 000 euro och den ökade med 3 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € 91 €
Bäddnatt (Registrerade) 51 € 53 € -4,5 %
Revpar (Registrerade) 20 € 23 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar
141 rum
320 bäddar

Rumsbeläggning 19,6 %
Osålda rum 113
Bädd beläggning 69,6 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ylivieska region + nyckelord"

Google söker efter "ylivieska region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa