Ylivieska-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Ylivieska-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 100
2 %
ikon: finland 2 100
6 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 520
61 %
ikon: finland 520
60 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 66 900 €
36 %
Genomsnittliga priser:
Natt
32,00 €
19,00 €
Rum
94,10 €
7,40 €
RevPAR
16,50 €
8,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 128
10 %
ikon: bed 280
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 18 %
40 %
ikon: bed 45 %
56 %

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under Maj 2020 registrerades 2 100 bäddnätter i Ylivieska-Regionen (+2,4 %).

1 400 nights (+58,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 710 nights (-39,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 8 500 bäddnätter (+11,9 %) för inhemska besökare och 590 (+9,0 %) för utlänningar i Ylivieska-Regionen, sammanlagt 8 800 (-5,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 300 000 bäddnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 280 000 nätter (-74,7 %) nyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ylivieska-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter .

520 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 61 procent jämfört med föregående år.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 66 900 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 66 900 euro (-37 300).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 399 000 euro och den minskade med 106 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 8,5 % 92 €
Bäddnatt (Registrerade) 32 € -37,3 % 45 € -16,6 %
Revpar (Registrerade) 16 € -35,2 % 19 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
128 rum (-14)
280 bäddar (-29)

Rumsbeläggning 17,5 % (-12)
Osålda rum 106
Bädd beläggning 45,3 % (-57)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ylivieska region + nyckelord"

Google söker efter "ylivieska region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa