Ystad
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ystad: Turismen i ett nötskal

ikon: star 61 200
2 %
ikon: sweden 47 000
9 %
ikon: foreign 14 200
73 %
ikon: star 18 900
26 %
ikon: sweden 14 400
14 %
ikon: foreign 4 500
96 %
Genomsnittliga priser:
Natt
404,60 SEK
15,40 SEK
Rum
1 821,60 SEK
7,30 SEK
RevPAR
1 425,80 SEK
35,40 SEK
ikon: establishment 30
0 %
ikon: room 570
1 %
ikon: bed 1 300
6 %
ikon: room 78 %
2 %
ikon: bed 66 %
10 %

Registrerade gästnätter ökade med två procent

Under augusti 2022 upptecknades 61 200 registrerade gästnätter i Ystad (+2,3 %), var av 47 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 14 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 73 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med två procent i jämförelse med augusti förra året.

10 100 rum (-10,9 %) bokades av fritidsresenärer och 3 500 rum (+46,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 223 000 registrerade gästnätter (-1,8 %) för inhemska besökare och 58 800 (+190,3 %) för utländska besökare i Ystad, de vill säga sammanlagt 282 000 (+14,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 8,8 miljoner registrerade gästnätter (+5,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,5 miljoner nätter (-4,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 2,3 miljoner nätter (+44,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ystad av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,7 % och utländska gästnätter 0,6 %.

18 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 26 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 76,1 procent inhemska och 23,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ystad i genomsnitt 3,3 nätter (-0,81) och utländska besökare 3,1 nätter (-0,42).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 24,7 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 24,7 miljoner kronor (-371 000).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 139,9 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 33,1 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK -0,4 % 1 700 SEK 7,1 %
Revpar (Registrerade) 1 400 SEK -2,4 % 1 100 SEK 29,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK -3,7 % 500 SEK 15,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

30 inkvarteringsanläggningar (+0)
570 rum (-3)
1 300 bäddar (+79)

Rumsbeläggning 78,3 % (-1,6)
Osålda rum 125
Bädd beläggning 65,8 % (-7,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa