Ystad
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ystad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 200
11 %
ikon: sweden 12 100
3 %
ikon: foreign 5 200
36 %
Topp 3:
Danmark
2 200
23 %
Tyskland
1 000
31 %
Belgien
370
4 500 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 200
10 %
ikon: sweden 6 600
1 %
ikon: foreign 2 500
45 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 13,5 milj.
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
780,90 SEK
49,80 SEK
Rum
1 407,40 SEK
242,00 SEK
RevPAR
894,80 SEK
247,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 27
17 %
ikon: room 550
38 %
ikon: bed 1 400
12 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 122 mm
100 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent

Under september 2019 registrerades 17 200 bäddnätter i Ystad (+10,8 %), av vilka 12 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (2 200 nights).

5 500 rooms (+41,7 %) bokades av fritidsresenärer och 4 000 rooms (+2,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 190 000 bäddnätter (+3,6 %) för inhemska besökare och 71 300 (+29,1 %) för utlänningar i Ystad, sammanlagt 262 000 (+9,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ystad av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

9 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 72,4 procent inhemska och 27,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ystad i genomsnitt 1,8 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 13,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 13,5 miljoner SEK (+532 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 137,3 miljoner SEK och den ökade med 23,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK -14,7 %  1 600 SEK -1,3 %
Revpar (Registrerade) 890 SEK -21,7 %  1 000 SEK -8,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 780 SEK -6,0 % 530 SEK 10,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

27 inkvarteringsanläggningar (+4)
550 rum (+151)
1 400 bäddar (+152)

Rumsbeläggning 63,6 % (-5,7)
Osålda rum 199
Bädd beläggning 45,1 % (-2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,37/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa