Ystad
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ystad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 100
14 %
ikon: sweden 9 300
1 %
ikon: foreign 1 700
50 %
Topp 3:
Danmark
1 200
51 %
Storbritannien
62
114 %
Slovak
62
75 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 900
28 %
ikon: sweden 4 100
18 %
ikon: foreign 770
55 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,0 milj. SEK
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
635,70 SEK
170,10 SEK
Rum
1 254,10 SEK
139,60 SEK
RevPAR
521,00 SEK
254,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
0 %
ikon: room 470
0 %
ikon: bed 1 100
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,42
25 %
ikon: bed 0,36
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 36 mm
60 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

11 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 11 100 bäddnätter i Ystad (-14,1 %), av vilka 9 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 50 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (1 200 nights).

4 400 rooms (-16,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-45,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 28 400 bäddnätter (+18,0 %) för inhemska besökare och 9 000 (-12,7 %) för utlänningar i Ystad, sammanlagt 37 400 (+8,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ystad av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

4 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 28 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,2 procent inhemska och 15,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ystad i genomsnitt 2,3 nätter (+0,4) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,23).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 7,0 miljoner SEK (-3,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 26,7 miljoner SEK och den minskade med 2,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -10,0 % 1 300 SEK -4,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK -21,1 % 710 SEK -14,6 %
Revpar (Registrerade) 520 SEK -32,8 % 690 SEK -14,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+0)
470 rum (-1)
1 100 bäddar (-15)

Rumsbeläggning 41,5 % (-14)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 35,5 % (-6,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ystad + nyckelord"

Google söker efter "ystad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,51/10 (-0,33).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa