Ystad
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ystad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 200
6 %
ikon: sweden 9 900
14 %
ikon: foreign 2 400
18 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 800
1 %
ikon: sweden 4 700
0 %
ikon: foreign 1 100
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,3 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
763,20 SEK
60,70 SEK
Rum
1 451,70 SEK
157,60 SEK
RevPAR
769,70 SEK
165,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
0 %
ikon: room 480
21 %
ikon: bed 1 200
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 63 mm
37 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under december 2019 registrerades 12 200 bäddnätter i Ystad (+5,8 %), av vilka 9 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 14 procent och utländska bäddnätter minskade med 18 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets december.

4 600 rooms (+9,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (+6,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 222 000 bäddnätter (+5,0 %) för inhemska besökare och 80 700 (+25,1 %) för utlänningar i Ystad, sammanlagt 303 000 (+9,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ystad av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

5 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,5 procent inhemska och 18,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ystad i genomsnitt 2,1 nätter (+0,25) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 9,3 miljoner SEK (-194 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 169,9 miljoner SEK och den ökade med 24,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK -9,8 % 1 500 SEK -4,0 %
Revpar (Registrerade) 770 SEK -17,7 %  990 SEK -8,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 760 SEK -7,4 % 560 SEK 6,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+0)
480 rum (+84)
1 200 bäddar (+43)

Rumsbeläggning 53,0 % (-5,1)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 42,5 % (-0,69)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ystad + nyckelord"

Google söker efter "ystad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,35/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa