Ystad
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ystad: Turismen i ett nötskal

ikon: star 77 500
18 %
ikon: sweden 72 500
19 %
ikon: foreign 5 000
5 %
Topp 3:
Tyskland
1 400
52 %
Danmark
1 300
32 %
Norge
1 000
24 %
ikon: star 31 100
12 %
ikon: sweden 28 400
12 %
ikon: foreign 2 700
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
517,50 SEK
31,90 SEK
Rum
2 251,10 SEK
391,60 SEK
RevPAR
2 020,10 SEK
403,80 SEK
ikon: establishment 30
0 %
ikon: room 650
2 %
ikon: bed 1 600
1 %
ikon: room 90 %
3 %
ikon: bed 164 %
19 %
ikon: nederbörd 62 mm
1 mm

Registrerade gästnätter ökade med 18 procent

Under juli 2021 upptecknades 77 500 registrerade gästnätter i Ystad (+18,2 %), var av 72 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 19 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med fem procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 18 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 400 nights).

16 400 rum (-0,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rum (+126,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 175 000 registrerade gästnätter (+24,3 %) för inhemska besökare och 12 100 (-36,5 %) för utländska besökare i Ystad, de vill säga sammanlagt 187 000 (+17,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ystad av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,7 % och utländska gästnätter 0,3 %.

31 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,3 procent inhemska och 8,7 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ystad i genomsnitt 2,6 nätter (+0,16) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,26).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 40,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 40,1 miljoner SEK (+8,3 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 95,6 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 12,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 300 SEK 21,1 % 1 600 SEK 10,1 %
Revpar (Registrerade) 2 000 SEK 25,0 % 780 SEK 3,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK 6,6 % 510 SEK -1,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

30 inkvarteringsanläggningar (+0)
650 rum (+11)
1 600 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 89,7 % (+2,8)
Osålda rum 67
Bädd beläggning 163,8 % (+26)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 7,91/10 (-0,2).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa