Ystad
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ystad: Turismen i ett nötskal

ikon: star 17 600
8 %
ikon: sweden 13 100
12 %
ikon: foreign 4 500
6 %
Topp 3:
Danmark
3 100
27 %
Tyskland
370
40 %
Norge
300
64 %
ikon: star 13 600
43 %
ikon: sweden 10 000
31 %
ikon: foreign 3 600
91 %
Genomsnittliga priser:
Natt
869,70 SEK
223,20 SEK
Rum
1 503,60 SEK
173,70 SEK
RevPAR
866,40 SEK
172,10 SEK
ikon: establishment 24
8 %
ikon: room 590
3 %
ikon: bed 1 400
6 %
ikon: room 58 %
10 %
ikon: bed 43 %
3 %
ikon: nederbörd 60 mm
33 mm

17 600 registrerade gästnätter

Under oktober 2021 upptecknades 17 600 registrerade gästnätter i Ystad (-7,8 %), var av 13 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 12 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med sex procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med åtta procent i jämförelse med oktober förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (3 100 nights).

6 400 rum (-11,9 %) bokades av fritidsresenärer och 3 800 rum (+86,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 258 000 registrerade gästnätter (+20,5 %) för inhemska besökare och 29 400 (-12,2 %) för utländska besökare i Ystad, de vill säga sammanlagt 288 000 (+16,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner registrerade gästnätter (+25,2 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+19,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 708 000 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ystad av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,6 %.

13 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 43 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 73,3 procent inhemska och 26,7 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ystad i genomsnitt 1,3 nätter (-0,64) och utländska besökare 1,2 nätter (-1,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 15,3 miljoner SEK (+3,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 159,2 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 26,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 13,1 % 1 700 SEK 11,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 870 SEK 34,5 % 550 SEK 3,4 %
Revpar (Registrerade) 870 SEK 24,8 % 890 SEK 11,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (-2)
590 rum (-18)
1 400 bäddar (-81)

Rumsbeläggning 57,6 % (+5,4)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 42,5 % (-1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (september)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,23/10 (-0,02).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa