Ystad
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Ystad: Turismen i ett nötskal

ikon: star 39 500
41 %
ikon: sweden 36 500
45 %
ikon: foreign 3 000
11 %
ikon: star 17 700
41 %
ikon: sweden 16 100
42 %
ikon: foreign 1 600
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
475,10 SEK
31,50 SEK
Rum
1 606,90 SEK
218,50 SEK
RevPAR
1 001,40 SEK
302,10 SEK
ikon: establishment 30
0 %
ikon: room 650
2 %
ikon: bed 1 600
1 %
ikon: room 62 %
24 %
ikon: bed 88 %
36 %
ikon: nederbörd 13 mm
29 mm

Registrerade gästnätter ökade med 41 procent

Under juni 2021 upptecknades 39 500 registrerade gästnätter i Ystad (+41,3 %), var av 36 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 45 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 11 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 41 procent i jämförelse med juni förra året.

9 500 rum (+23,5 %) bokades av fritidsresenärer och 2 200 rum (+75,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 103 000 registrerade gästnätter (+28,1 %) för inhemska besökare och 7 000 (-50,5 %) för utländska besökare i Ystad, de vill säga sammanlagt 110 000 (+16,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 4,9 miljoner registrerade gästnätter (+34,3 %) registrerades i hela landet, var av 4,5 miljoner nätter (+31,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 456 000 nätter (+76,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ystad av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,8 % och utländska gästnätter 0,7 %.

17 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 41 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,1 procent inhemska och 8,9 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ystad i genomsnitt 2,3 nätter (+0,04) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,32).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 18,8 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 18,8 miljoner SEK (+6,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 55,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 4,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 15,7 % 1 400 SEK 3,6 %
Revpar (Registrerade) 1 000 SEK 43,2 % 560 SEK -4,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 7,1 % 510 SEK -7,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

30 inkvarteringsanläggningar (+0)
650 rum (+11)
1 600 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 62,3 % (+12)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 88,1 % (+24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,41/10 (+0,12).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa